CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

View Points - Opole

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 19. června od 16:00 hodin
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách jako součást Muzejní noci LETEM LÉTEM.


Individuální výstavy a projekty umělců sdružených kolem Institutu umění Opolské university.
Představované práce reprezentují široké spektrum uměleckých technik, často velmi rozličných. Jednotlivé části výstavy mohou návštěvníci zhlédnout nejen v muzeu, ale také kulturním centru Fabrika a čajovně Namaste v Ottendorferově domě.

16:00     Městské muzeum a galerie
Vernisáž první části výstavy
Wit Pichurski- „To, co mě provokuje” – obrazy a plastiky z kovu, dřeva
Bartosz Posacki „Les” - cyklus grafik v digitálních a světelných boxech v různých formátech

17:00   Kulturní centrum Fabrika
Vernisáž druhé části výstavy :
Paulina Ptaszynska „Kompas” - digitální grafiky a multimediální projekce
Damian Pietrek-„Roviny setkání” - velkoformátové práce na hranici kresby a grafiky
Krzysztof Rzepczynski „Rozpačité  myšlenky” prostorové formy ve dřevě a kovu
Součástí vernisáže bude Audiovizuální projekce Michala Misury, Jakuba Kubary a Grzegorz Fjalkowskeho na bílé stěny interiéru Fabriky.

Čajovna Namaste
Třetí část výstavy Michal Krawiec „Loverowe” - komorní grafika

Výstava potrvá do 6. září 2015

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020