CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Expozice a vyhlídka

V roce 2003 byla veřejnosti zpřístupněna věž mariánského kostela s vyhlídkou na náměstí a někdejší svitavské předměstí Nové Město. Po točitých schodech se dostanete do malé místnosti, kde kdysi přebýval městský zvoník. Tam je připravena malá historická expozice o zdejších duchovních stavbách. Dozvíte se podrobnosti o kostelu sv. Jiljí, mariánském kostelu i kostelu sv. Josefa. Zvláštní pozornost je věnována dnes již neexistujícím památkám jako byly kostel. sv. Floriána, nemocniční kaple či komplex pomníků a křížů v Háji hrdinů. Můžete se procházet po nejbližším svitavském okolí, ve vesničkách svitavského děkanátu se nacházejí kostelíky a kaple, které dotváří historický a duchovní ráz kraje.

           

Také tři figury z vánočního betlému zdejšího řezbáře stojí za povšimnutí, stejně jako obraz Poslední večeře Páně z dílny místního malíře konce 19. století.

Pak vás čeká téměř sto schodů, vedoucích na vlastní vyhlídku. Na odpočívadlech jsou další zajímavosti kostela – klíčové střílny, misál, hodinové stroje staré i ty funkční. Odměnou za výstup bude pohled na město z ptačí perspektivy. A pro orientaci je to, co můžete vidět, nafoceno, očíslováno a v legendě popsáno. Najdete zde nejstručnější informace o významných místních památkách a místech, která jsou svázána s dějinami města.

     

Na místě u pokladny jsou k dispozici informační materiály o městě, brožury a letáky.

Vstupné 10,- Kč
Otevírací doba: VI. – VIII. so: 9 – 11 hod., ne 15 – 17 hod, Mimo tuto otevírací dobu.je nutné se objednat na tel.č. 461 532 704 nebo na tel. č. 461 534 300 (ICMS). Nabídka vstupu na vyhlídku mimo pracovní dobu platí pro skupiny o minimálním počtu 10 osob.
Věž bývá zpřístupněna i během konání významných městských akcí - pouť ke sv. Jiljí, rozsvěcení vánočního stromku, Dny evropského dědictví.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021