CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Obrazy

K dochovaným sbírkám se řadí i soubor 19 terčů svitavské střelecké společnosti, které byly malovány místními umělci, mj. Johannem Dittmannem. Dochováno je jeětě 23 dalších svitavských terčů, které jsou ve svitavském muzeu v rámci dlouhodobé zápůjčky Východočeským muzeem v Pardubicích.
V rámci sbírkotvorného programu muzea je fond doplňován díly malířů svitavského regionu.

Výtvarná díla regionu
Sbírka má počátky v původním svitavském muzeu, i když představuje pouze torzo původního fondu. Nejcennějšími obrazy jsou portréty měšťanů a obrazy zísakné z místních kostelů. Po roce 1989 byl kladen důraz na nákup uměleckých děl od místních malířů, či obrazů s motivy města. Ve sbírce jsou zastoupena díla od malířů (uvedeni v abecedním pořadí): V. Angerer, J. Berger, P. Bilina, J. Blažek, K. Brabec, A. Brusenbauch, M. Bulva, M. Dvořáková, J. Fiala, H. Flögl, J. Folger, M. Heinzová, H. Charlemont, J. Jelínek, B. Knobloch, J. Kremláček, Z. Kristová, J. Kubíček, M. F. Kvěchová, M. Kysilková, K. Langer, V. Mačát, J. Mádlo, F. Mally, F. Motyčka, F. Motyčka ml., V. Novák, J. Pavliš, K. Pokorný, J. Reilich, F. Richter, D. Říha, V. Sandman, P. Schmeer, S. Staněk, J. Svatoš, I. Sýkora, M. Šplíchal, O. Štembera, J. Štěpánek, J. Štreit, J. Tlustý, J. Velčovský, F. Volf, F. Ženíšek, A. Živný

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022