CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Workshopy pro děti a dospělé (všechny fotografie)

zpět: Workshopy pro děti a dospělé

sklářství - vitráž
Sklářský workshop
ikonopisectví
pletení z pedigu
sklářství - mozaika
Plstění
Plstění
Fotografem včera a dnes
ikonopisectví
sklářství - vitráž
Sklářský workshop - vitráž
ikonopisectví
Umělecké odlévání kovů
sklářství - výroba mísy
Keramický workshop
Keramický workshop
Umělecké odlévání kovů
Kovářský workshop
sklářství - výroba hodin
keramika - lampy
řezbářský workshop
Kovářský workshop
pletení z pedigu
fotografie včera a dnes
pletení z pedigu
řezbářský workshop
Kovářský workshop
fotografie včera a dnes
fotografie včera a dnes
sklářství - mozaika
Kovářský workshop
řezbářský workshop
sklářství - vitráž
ikonopisectví
Kovářský workshop
Kovářský workshop
Sklářský workshop - vitráž
pískování skla
pískování skla
odlévání kovů
sklářství - výroba hodin
Kovářský workshop
Kovářský workshop
Kovářský workshop
Kovářský workshop
Kovářský workshop
Sklářský workshop - šperky
řezbářství - betlémářství
fotografie včera a dnes
Sklářský workshop - mísa
ikonopisectví
Sklářský workshop - mísa
Sklářský workshop - šperky
pletení z pedigu
Sklářský workshop - vitráž
Plstění
Sklářský workshop - vitráž
pletení z pedigu
řezbářství
odlévání kovů
řezbářství
pletení z pedigu
Řezbářský workshop
sklářství - výroba hodin
Řezbářský workshop
Kamenický workshop
Workshop pletení z papíru
Workshop pletení z papíru
Řezbářský workshop
Workshop pletení z papíru
keramika - lampy
Kamenický workshop
Kamenický workshop
pletení z pedigu
Kamenický workshop
Výtvarný workshop
Výtvarný workshop
odlévání kovů
ikonopisectví
Výtvarný workshop
Výtvarný workshop
Výtvarný workshop - vernisáž
Výtvarný workshop - vernisáž
Výtvarný workshop - vernisáž
Výtvarný workshop - vernisáž
Výtvarný workshop - vernisáž
sklářství - mozaika
Oběd součástí workshopu
Sklářský workshop - vitráž
ikonopisectví
pískování skla
Oběd součástí workshopu
Výtvarný workshop
Kovářský workshop
Sklářský workshop
Sklářský workshop
Kamenický workshop
Umělecké odlévání kovu
Umělecké odlévání kovu
Umělecké odlévání kovu
Kamenický workshop
Plstění
Fotografem včera a dnes
Fotografem včera a dnes
Plstění
Plstění
Kamenický workshop
umělecké odlévání kovů
umělecké odlévání kovů
Kovářský workshop
sklářství - vitráž
řezbářství
řezbářství - betlémářství
sklářství - vitráž
sklářství - mozaika
řezbářství
řezbářství - betlémářství
odlévání kovů
fotografie včera a dnes
ikonopisectví
ikonopisectví
odlévání kovů
odlévání kovů
pletení z pedigu
sklářství - výroba mísy
keramika - lampy
pletení z pedigu
fotografie včera a dnes
fotografie včera a dnes
pískování skla
sklářství - výroba hodin
sklářství - mozaika
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022