CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Restaurování betlému

Velký mechanický betlém ve Svitavách - ukázkové restaurování

V neděli 3. prosince 2018 jsme slavnostně odhalili nově zrestaurovanou ukázku Velkého mechanického svitavského betléma. Po odsunu původního německého po roce 1945 byla většina betlémů zničena, jen některé  původní majitelé po částech vyvezli z republiky. Do městského vlastivědného muzea se v roce 1947 dostalo několik větších betlémů, jako konfiskáty německého majetku. Z nich byl sestaven jeden souborný celek, částečně mechanický, který zde byl v letech 1947 – 1961 vždy o vánocích vystavován. V období přestavby budovy muzea v následujících deseti letech byl betlém uložen v nevyhovujících sklepních prostorách a v důsledku nevhodného uložení a letitého zanedbání údržby se dostal do velmi žalostného stavu. Zachránil se díky převozu do Pardubic a na dalších čtyřicet let byl uložen v depozitářích Východočeského muzea. Až v roce 2012 se vrátil zpět do místa svého vzniku. Byl zapsán do registru památek České republiky a do Databáze mechanických betlémů.

Díky finanční podpoře z mikroprojektu Euroregionu Glacensis bylo provedeno ukázkové zrestaurování několik figur a budov Svitavského betléma, včetně rekonstrukce pohybového mechanismu. Záměrem je představit laické veřejnosti i odborníkům jedinečný postup restaurování pohyblivých betlémů, nacházejících se v příhraniční česko-polské oblasti.
Svitavský betlém má více než 600 položek, z toho vice než 50 mechanických, chybí původní konstrukce. V restaurování dalších částí betléma pokračujeme z rozpočtu města, kraje a Ministerstva kultur ČR.Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019