CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

VELKÝ SVITAVSKÝ MECHANICKÝ BETLÉM - PRODLOUŽENO DO 30. 1. 2022

21.12. 2021

Do 30. ledna 2022 bude v muzeu prezentována zrekonstruovaná část Velkého svitavského mechanického betlému, která již nyní dosahuje deseti metrů. Věříme, že v závěru roku 2022 vám budeme moci ukázat svitavský klenot v celé zrekonstruované kráse patnácti metrů.

Betlémy ke Svitavám patří již od poloviny 17. století, kdy se ve městě objevil první soubor. Tvorbě betlémů se věnovali také někteří barokní umělci spjatí se Svitavami, například Georg Anton Heinz. V 18. a 19. století počet betlémářů rostl, přičemž tento proces vygradoval v roce 1923, kdy byl ve Svitavách založen Spolek přátel betlémů. V tomto období bylo ve městě napočítáno na 400 vyřezávaných betlémů, z toho přibližně 40 mechanických, a Svitavy získaly přídomek město betlémů. Vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce však znamenalo ztrátu většiny z nich. Přesto pracovníci svitavského městského muzea shromáždili krátce po jeho založení v roce 1947 rozsáhlý betlémový soubor, sestavený zřejmě ze čtyř menších betlémů po bývalých svitavských majitelích německé národnosti, a vytvořili z něj jeden velký, částečně mechanický celek. Nejstarší figury pochází z konce 18. století, nejmladší jsou z roku 1942.

Když bylo v šedesátých letech 20. století politicky rozhodnuto, že muzeum ve Svitavách bude přebudováno na expozici revolučních tradic, nacházel se betlém         v důsledku nevhodného uložení ve vlhkých sklepních prostorách muzea ve velmi žalostné podobě. V havarijním stavu byl převezen do Východočeského muzea v Pardubicích, čímž byl de facto zachráněn. V roce 2012 se částečně dochovaný soubor po mnoha zdlouhavých jednáních vrátil zpět do Svitav a po jeho zapsání mezi kulturní památky ČR v roce 2015 se přikročilo za zásadní podpory města Svitavy, Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR k jeho záchraně a celkové rekonstrukci, která probíhá dodnes a bude ukončena v roce 2022.

Velký svitavský mechanický betlém svým významem dalece přesahuje hranice regionu a představuje jedinečné svědectví téměř dvousetletého vývoje betlémářské tradice ve střední Evropě.


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022