CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

PROGRAM AKCÍ NA PROSINEC 2021

24.11. 2021

AKCE

28. 11. / Ne / 13:00 / městské muzeum

Nad betlémem vyšla hvězda

Otevření výstavy betlémů ze Svitavska, Poličska a zejména ze sbírky rodiny Sochorových, ve které nalezneme betlémy z nejrůznějších materiálů, betlémy historické i vyrobené v posledních letech, pohyblivé mechaniky i kuriozity typu betlému umístěného v televizoru ze 70. let či betlému ve skořápce vlašského ořechu. Spolu s otevřením výstavy Nad betlémem vyšla hvězda bude opět zpřístupněna a rozpohybována zrekonstruovaná část Velkého svitavského mechanického betlému.

 

28. 11. / Ne / 17:00 / náměstí Míru

Odhalení svitavského betlému

Odhalení vyřezávaného betlému Františka Malého ze Sebranic s figurami v životní velikosti v rámci rozsvícení vánočního stromu.

 

5. 12. / Ne / 9:00–17:00 / městské muzeum

Vánoce v muzeu

Vánoční výstava betlémů, Velký svitavský mechanický betlém v pohybu, smažení a prodej vánočních hnízd, výroba a prodej tradičních ozdob a drobných dárků.

 

12. 12. / Ne / 13:00–17:00 / městské muzeum

Textilní advent

Výroba vánočních dekorativních ozdob a prodej drobných dárků z patchworku.

 

19. 12. / Ne / 13:00–17:00 / městské muzeum

Dřevěný advent

Přijďte si do muzejních dílen vyrobit vánoční ozdoby, dřevěné šperky, hračky nebo vysoustružit dřevěné zvonečky.

 

24. 12. / Ne / 22:00–24:00 / městské muzeum

Štědrý večer v muzeu

Vánoční společné setkání s přáteli před tradiční návštěvou půlnoční mše.

 

VÝSTAVY

28. 11. 2021 – 16. 1. 2022

Nad betlémem vyšla hvězda

Výstava betlémů ze Svitavska, Poličska a zejména ze sbírky rodiny Sochorových, která nabídne návštěvníkům historické betlémy i nejnovější práce Martina a Jakuba Sochorových, nositelů ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Část výstavy je také věnovaná dřevěným mechanismům, které si zájemci mohou rozpohybovat kličkou. Nejmenšími vystavenými soubory budou betlémy ve skořápce vlašského a lískového ořechu či vyřezané do třešňové pecky, naopak největším bude králický betlém pocházející z konce 19. století s desítkami figur a staveb.

 

STÁLÉ EXPOZICE

Labyrint svitavských příběhů

Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. Máte možnost vidět ukázku předmětů, které byly majetkem domácností svitavských obyvatel v průběhu minulých století. Historické hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové a perníkářské formy, sklo, porcelán. 

 

Z historie praní

Unikátní expozice praček a historie praní ve svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.

 

Hledání hvězdy Davidovy

Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expozicí v německé a anglické verzi.

 

Svitavské vily

Výstava vznikla jako součást projektu Slavné vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie a texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní architekturu bydlení ve městě. 

 

ŽIVÁ ZEĎ  

Venkovní galerie u Alberta

1. 11. 2021  – 9. 1. 2022

Cesty za štěstím II.

Soubor fotografií z nově vydané knihy svitavské autorky Kristýny Tronečkové.

 

MUZEUM ESPERANTA   

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům (za čajovnou)

Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech současného využití znalosti jazyka, vystavuje knižní, fotografické, sběratelské a umělecké artefakty.
Komentované prohlídky po objednání: Libuše Dvořáková 604 377 616 nebo městské muzeum 461 532 704.


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021