CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

VÝSTAVA NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA

18.11. 2021

Betlémy po dvou letech opět v muzeu

V roce 1223 svatý František z Assisi postavil první betlém, čímž založil tradici přetrvávající až do dnešních dnů. Navazuje na ní rovněž svitavské muzeum, které tím zároveň připomíná, že Svitavy byly v minulosti nazývány městem betlémů. Na první adventní neděli, tedy 28. 11. 2021, bude proto otevřena tradiční výstava Nad Betlémem vyšla hvězda, která nabízí betlémský příběh ztvárněný v mnoha podobách. V letošním roce bude jádrem celé výstavy sbírka Martina a Jakuba Sochorových, kteří sbírají historické betlémy a rovněž vyřezávají své vlastní. Otec a syn Sochorovi jsou dokonce nositeli ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje.

Rodinnou sbírku začal budovat Bohuslav Sochor, který betlémy každoročně vystavoval ve svém domě ve Dvoře Králové nad Labem. Do sbírky patří i práce řezbáře Jana Merty z Hradce Králové. Vnuk Bohuslava Sochora a Jana Merty, Jakub Sochor, byl betlémy obklopen od dětství, každoročně sledoval jejich stavbu u dědy Bohuslava i práci dědy Jana při vyřezávání figurek. Sám vytvořil několik betlémů a později požádal svého otce Martina Sochora, zda by mu nepomohl uvést figurky do pohybu. Vytvořili několik pohyblivých betlémů a oba pracují také na dalších nemechanických betlémech.

Na výstavě Nad Betlémem vyšla hvězda se můžete těšit například na Novopacký betlém ze závěru 19. století, několik králických betlémů, krušnohorské vánoční pyramidy, betlémy mechanické, slaměné, cínové, skleněné, keramické, porcelánové či papírové. Vystaveny budou také kuriozity jako betlémy umístěné do skořápky vlašského a lískového oříšku nebo betlém vyřezaný do třešňové pecky. Část výstavy bude věnovaná dřevěným mechanismům, které si zájemci mohou rozpohybovat kličkou, či tzv. kolíčky, které jednoduchým způsobem názorně demonstrují princip fungování pohyblivých betlémů.

Sbírku rodiny Sochorových doplní čtyřmetrový betlém prosečského řezbáře Jiřího Brunclíka, podobně rozsáhlý soubor Jaroslava Škrance z Rohozné a některé další z muzejních sbírek. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021