CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

PROGRAM AKCÍ NA LISTOPAD 2021

01.11. 2021

LISTOPAD 2021

AKCE

28. 11. / NE / městské muzeum
Nad betlémem vyšla hvězda
Otevření výstavy betlémů ze Svitavska, Poličska, Litomyšlska a zejména ze sbírky rodiny Sochorových, ve které nalezneme betlémy z nejrůznějších materiálů, betlémy historické i vyrobené v posledních letech, pohyblivé mechaniky i kuriozity typu betlému umístěného v televizoru ze 70. let či betlému ve skořápce vlašského ořechu.

28. 11. / NE / 17:00 / náměstí Míru
Odhalení svitavského betlému

Odhalení vyřezávaného betlému Františka Malého ze Sebranic s figurami v životní velikosti v rámci rozsvícení vánočního stromu.


VÝSTAVY

30. 11. 2021 – 16. 1. 2022
Nad betlémem vyšla hvězda

Výstava betlémů ze Svitavska, Poličska, Litomyšlska a zejména ze sbírky rodiny Sochorových, která nabídne návštěvníkům historické betlémy i nejnovější práce Martina a Jakuba Sochorových, nositelů ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Část výstavy je také věnovaná dřevěným mechanismům, které si zájemci mohou rozpohybovat kličkou. Nejmenšími vystavenými betlémy budou soubory ve skořápce lískového i vlašského ořechu či v krabičce od sirek, naopak největším bude králický betlém pocházející z konce 19. století s desítkami figur a staveb.


STÁLÉ EXPOZICE
Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. Máte možnost vidět ukázku předmětů, které byly majetkem domácností svitavských obyvatel v průběhu minulých století. Historické hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové a perníkářské formy, sklo, porcelán.  

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.
 
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expozicí v německé a anglické verzi.
 
Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie a texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní architekturu bydlení ve městě.  

ŽIVÁ ZEĎ   
Venkovní galerie u Alberta
1. 11. 2021  – 9. 1. 2022
Cesty za štěstím II.
Soubor fotografií z nově vydané knihy svitavské autorky Kristýny Tronečkové.


MUZEUM ESPERANTA    
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům (za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech současného využití znalosti jazyka, vystavuje knižní, fotografické, sběratelské a umělecké artefakty.
Komentované prohlídky po objednání: Liba Dvořáková 604 377 616 nebo městské muzeum 461 532 704.Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021