CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

AKCE ZÁŘÍ 2021

25.08. 2021
AKCE

30. 8. – 4. 9. / Po–So / muzejní zahrada
XI. Řezbářský memoriál Aloise Petruse
Memoriálu se zúčastní pět řezbářů, kteří budou svá díla vytvářet na téma pohyb. Můžete je sledovat při práci a v podvečer si posedět na muzejní zahradě.

30. 8. / Po / 18:00 / muzejní zahrada
Zkusmeto

Koncert mladé folkové kapely z Kuřimi.

1. 9. / St / 15:00–18:00 / muzejní dílny a zahrada
Staň se řezbářem

Tvořivá dětská dílnička v rámci XI. Řezbářského memoriálu Aloise Petruse

1. 9. / St / 18:00 / muzejní zahrada
Kowalski

Koncert známé svitavské kapely

3. 9. / Pá / 19:00 / Galerie Venkovka
Vernisáž nových obrazů pro Galerii Venkovka


4. 9. / So / 16:00 / muzejní zahrada
Slavnostní ukončení XI. Řezbářského memoriálu Aloise Petruse a předání soch starostovi města

12. 9. / Ne / 17:00 / městské muzeum
Brouk pytlík očima entomologa

Vernisáž výstavy spojující úžasný svět hmyzu s tvorbou Ondřeje Sekory. Vše svým zpěvem doplní konzervatoristka Tereza Vorbová.

18. 9. / So / 15:00–17:00 / Ottendorferův dům
Dny evropského dědictví

Prohlídka objektu nám. Míru 80/3 vedle Ottendorferova domu, kde bude umístěno Muzeum mechanických betlémů. Od 16:00 prezentace minulosti a budoucnosti Otttendorferova domu i jeho okolí.

25. 9. / So / 14:30–16:30 / Vodárenský les
Po Svitavsku za brouky

Vycházka za hmyzem v okolí Svitav. Vedle ukázky nalezených druhů si účastníci budou moci sami vyzkoušet způsoby, jakými se různé druhy chytají a zkoumají. Vede Jakub Kovář z České společnosti entomologické. Sraz na začátku Vodárenského lesa u Parku patriotů. Vycházka je zdarma.


WORKSHOPY
25. 9. a 9. 10. / So / 8:00–12:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop pro dospělé

V muzejních dílnách se budou pod odborným vedením skláře a výtvarníka Vladimíra Graciase vyrábět technikou fusingu, tj. spékáním barevnách skel, skleněné mísy nebo skleněné hodiny. První den si účastníci vytvoří návrh. Podle něho vyberou a neřežou sklo, zvolí si skleněný granulát či prášek pro vytvoření odpovídajícího efektu a podle návrhu připraví mísu nebo dekorativní skleněnou hodinovou desku k zapečení ve sklářské peci. Další etapa naváže za čtrnáct dní, kdy si každý svou mísu nebo hodiny dotvoří originální malbou na sklo. Poté proběhne další a konečné zapečení ve sklářské peci, v případě hodin ještě vsazení hodinového strojku.
800,- Kč / osoba, v ceně výrobní materiál, pracovní a ochranné pracovní pomůcky, lektor.
Program je určen pro zájemce od 15 let, případně rodinám.
Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz


VÝSTAVY
4. 6. – 26. 9.
Cesta kolem světa

Výstava  světově uznávaného ilustrátora, spisovatele, redaktora Svobodné Evropy a cestovatele Miroslava Šaška (1916–1980), s nímž navštívíme několik evropských i zámořských měst a států. Výstava je koncipována jako velká hravá výstava pro malé i velké návštěvníky. Tvoří ji nejen úžasné ilustrace a malby Miroslava Šaška především ze slavné řady alb o městech a zemích nazvané THIS IS (To je…), ale i informační a hrací prvky, které vtipnou a zábavnou formou přibližují daná města a země.

4. 6. – 5. 9.
Československý filmový plakát 1931–1948
Výstava představí ucelený výběr filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy a návštěvníka seznámí s unikátní plakátovou formou tzv. nudle, jež se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku třicátých let 20. století. Kvůli svému grafickému ztvárnění nebyly tyto dobové filmové plakáty nikdy plnohodnotně přijaty odbornou veřejností, takže jejich kouzlo a naivitu v nich nalézáme teprve nyní.

12. 9. –14. 11.
Brouk Pytlík očima entomologa
Entomologická výstava ukazující, jak vypadá hmyzí předobraz postaviček ze světa Ferdy Mravence. Návštěvníci díky ní zjistí, jak je to doopravdy s Ferdou Mravencem, žravým Ťutínkem či střevlíkem Masorádem. Část výstavy se bude věnovat také Ondřeji Sekorovi,  autorovi tohoto fenoménu dětské literatury. Nezapomínáme ani na různé interaktivní prvky. Takže si budete moci prohlédnout živé i preparované mravence, zlatohlávky, roháče či střevlíky. V mikroskopech bude k vidění dobře známý kůrovec, pravěký hmyz zalitý v jantaru a ještě mnohem víc.


STÁLÉ EXPOZICE

Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. Máte možnost vidět ukázku předmětů, které byly majetkem domácností svitavských obyvatel v průběhu minulých století. Historické hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové a perníkářské formy, sklo, porcelán.  

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.
 
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expozicí v německé a anglické verzi.
 
Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie a texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní architekturu bydlení ve městě.  

ŽIVÁ ZEĎ   
Venkovní galerie u Alberta
1. 9. –3. 10.
Ukázky z knihy Tomu byste nevěřili, co se děje ve škole, když…

Z projektu Dobro21, který připravili žáci Základní školy TGM pro dědečky a babičky se Seniorcentra ve Svitavách.


MUZEUM ESPERANTA  
 
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům (za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech současného využití znalosti jazyka, vystavuje knižní, fotografické, sběratelské a umělecké artefakty.
Komentované prohlídky po objednání: Liba Dvořáková 604 377 616 nebo městské muzeum 461 532 704.

3. – 5. 9.
Setkání v Muzeu esperanta
Třídenní celorepubliková akce. V pátek 3. 9. od 19. hodiny Jan Richtr promítne záběry z „Cestování po Národních parcích Jihoafrické republiky“. Sobotu 4. 9. zahájíme v 10 hodin vernisáží nové výstavy „ Světové kongresy esperanta“ a proběhne křest nové knihy vydavatelství Kava-Pech. V 16 hodin začíná přednáška Petra Chrdleho „Bertha von Suttner, česká žena a první žena, která získala Nobelovu cenu za mír“. V 19:30 vás Ján Vajs z Liptovského Mikuláše seznámí se zážitky ze své cesty kolem světa.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021