CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

HRA PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKÝM SVĚTLEM

30.11. 2020

 Putování za betlémským světlem

 Hra je na: www.mura.wz.cz

A ještě než začnete, prosím, čtěte:

 Poslyšte příběh pradávný o velikém putování, kterým se i vy sami stanete pastýři a půjdete ke svému Betlému. Ne, nebude to do země Judské. Náš příběh se mohl odehrát kdekoliv, třeba i ve Svitavách. Baví vás šifrování, hádanky, legendy, rádi se fotografujete, zpíváte si, či něco vyrábíte? Jen tak pro radost a trochu pro poučení? Tak jste tady dobře a naše adventní hra je tu pro vás.

Po celou dobu adventu, každý den si můžete otevřít jedno okénko z kalendáře. Nevypadne sice na vás dobrota, laskomina či čokoláda. Vypadne na vás úkol. No, úkol… těch jsme si užili mrtě. Bude to takový úkoleček, taková šifřička, cesta tam a zpět, nebo cosi jiného, přemýšlivého. A co bude výsledkem? Kromě zábavy, napětí, dobrodružství při plnění úkolů, ke kterým se můžete kdykoliv vrátit, vám bude odměnou takový kalendář s vašimi fotkami na rok 2021, anebo si můžete přijít na Štědrý den na náměstí pro pravé betlémské světlo, které k nám každým rokem dovezou naši skauti.

Půjdem spolu do Betléma…

V kopcích kraje Judského, v zemi palestinské se udál zvláštní příběh. Tam, kde v zelených údolích kolem jezer se pásla stáda ovcí, doprovázená štěkáním ostražitých psů, chodily ovečky za zpěvů pastýřů, kteří je vyváděli na pastvu a svolávali z pastvin domů, do salaší. Tam leží město Betlém a tam se odehrává i náš příběh. Možná je pravdivý, možná se to tak jen povídalo, ale jisté je, že příběh zakrátko obletí celý svět, takovou má sílu.

Stalo se to velmi dávno, snad za Římana Heroda Velikého, či za místodržitele země Quirinia, anebo spíše v době, kdy se na noční obloze nad Judeou objevil shluk hvězd, který byl tak jasný, že oslnil lidské oko a lidé toto světlo považovali za nebeské znamení a padali na kolena v předtuše velkých událostí. Mohlo to být třeba v roce 7 i v roce 1, anebo v roce 3761. Nevěříte? Jak je to možné? Určitě jste se už setkali se zkratkami př. n. l. nebo latinsky A. D. a pak n. l. (latinsky P. D.). To souvisí s naším příběhem a věcí tak všední, jako je kalendář. V té době bylo mnoho kalendářů, podle nichž se počítal čas. Třeba židovský, v kraji kolem Betléma se právě psal rok 3761 od tradovaného stvoření světa. No, a křesťané také počítali a jako začátek si vybrali rok „0“, čímž mysleli rok narození Ježíška v Betlémě.

 PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKÝM SVĚTLEM

 JAK NA TO

Vyluštěte šifru a heslo vložte na www.mura.wz.cz  do prázdného pole heslo a potvrďte “ODESLAT“. Při zadávání používejte pouze VELKAPISMENA, tedy velká písmena bez mezer a diakritiky.

Pokud se nic nestane, je vaše heslo špatné nebo nesprávně napsané. Po zadání správného hesla se vám otevře strana s dalšími instrukcemi. Počet pokusů je neomezený

Tramtáryjská část programu obsahuje 12 úkolů zakončených fotografií. Pokud vše splníte a po posledním splněném úkolu nám zašlete všech 12 fotografií (do 21. 12. 7:00), obdržíte od nás koukatelný celoroční dárek vhodný třeba na ledničku. Z vašich fotek tvoříme koláž s kalendářem a tu vám vytiskneme na památku. Pro zaslání všech fotografií, prosím, požijte servery jako Letecká pošta, Úschovna a podobně.Putování za betlémským světlem

Poslyšte příběh pradávný o velikém putování, kterým se i vy sami stanete pastýři a půjdete ke svému Betlému. Ne, nebude to do země Judské. Náš příběh se mohl odehrát kdekoliv, třeba i ve Svitavách. Baví vás šifrování, hádanky, legendy, rádi se fotografujete, zpíváte si, či něco vyrábíte? Jen tak pro radost a trochu pro poučení? Tak jste tady dobře a naše adventní hra je tu pro vás.
Po celou dobu adventu, každý den si můžete otevřít jedno okénko z kalendáře. Nevypadne sice na vás dobrota, laskomina či čokoláda. Vypadne na vás úkol. No, úkol… těch jsme si užili mrtě. Bude to takový úkoleček, taková cifřička, cesta tam a zpět, nebo cosi jiného, přemýšlivého. A co bude výsledkem? Kromě zábavy, napětí, dobrodružství při plnění úkolů, ke kterým se můžete kdykoliv vrátit, vám bude odměnou takový kalendář s vašimi fotkami na rok 2021, anebo si můžete přijít na Štědrý den na náměstí pro pravé betlémské světlo, které k nám každým rokem dovezou naši skauti.

Půjdem spolu do Betléma…

V kopcích kraje Judského, v zemi palestinské se udál zvláštní příběh. Tam, kde v zelených údolích kolem jezer se pásla stáda ovcí, doprovázená štěkáním ostražitých psů, chodily ovečky za zpěvů pastýřů, kteří je vyváděli na pastvu a svolávali z pastvin domů, do salaší. Tam leží město Betlém a tam se odehrává i náš příběh. Možná je pravdivý, možná se to tak jen povídalo, ale jisté je, že příběh zakrátko obletí celý svět, takovou má sílu.
Stalo se to velmi dávno, snad za Římana Heroda Velikého, či za místodržitele země Quirinia, anebo spíše v době, kdy se na noční obloze nad Judeou objevil shluk hvězd, který byl tak jasný, že oslnil lidské oko a lidé toto světlo považovali za nebeské znamení a padali na kolena v předtuše velkých událostí. Mohlo to být třeba v roce 7 i v roce 1, anebo v roce 3761. Nevěříte? Jak je to možné? Určitě jste se už setkali se zkratkami př. n. l. nebo latinsky A. D. a pak n. l. (latinsky P. D.). To souvisí s naším příběhem a věcí tak všední, jako je kalendář. V té době bylo mnoho kalendářů, podle nichž se počítal čas. Třeba židovský, v kraji kolem Betléma se právě psal rok 3761 od tradovaného stvoření světa. No, a křesťané také počítali a jako začátek si vybrali rok „0“, čímž mysleli rok narození Ježíška v Betlémě.

A tak to vlastně začalo…


Tehdy bylo v Judeji nařízeno sčítání lidu nařízené římským správcem země Quiritem. Všichni se museli dostavit tam, odkud pocházeli. Týkalo se to i manželů Josefa a Marie, která byla v požehnaném stavu. Čekala své první dítě a dobře věděla o tom tajemství, kdo se vlastně narodí. Byla provázena anděly, kteří ji připravovali na to, že porodí syna a Josef věděl, že to nebude obyčejný syn, ale že s ním přichází na zem dlouho očekávaný Král, syn jediného Boha. Stálo psáno v posvátných textech, že jednou přijde Mesiáš, Syn Boha, který přivede lid ke spasení a ukáže jim i cestu věčného života. Ale také bude kázat o pokání a odpuštění hříchů.

 

A tak to pokračovalo…

 

To bychom ale rychle předběhli dobu. Zatím tisíce lidí jdou do Betléma, města, kde se narodil a byl korunován král David. Stará Efrata, kde u cesty byla pohřbena Rachel. Josef pocházel z rodu Davidova a na sčítací archy se musel zapsat právě sem. S Marií ale nemohli najít nikde místo pro nocleh a navíc se rychle blížila Mariina hodinka. Konečně dorazili na Pastýřské pole Domu chleba, tak totiž zní židovský název pro Betlém. Byla-li to jeskyně na Pastýřském poli, nebo chlév s volkem a oslíkem, to není podstatné. Dnes se nad tímto místem klene bazilika Narození Páně, nejstarší křesťanský kostel na světě, na dohled od hradeb Jeruzaléma. Tam poprvé spatřilo Světlo tohoto světa světlo tohoto světa. Pastýři ráno vstávali, protírali si oči a na ranní, ještě tmavé obloze se rozsvítilo podivné znamení. Hvězda, vlasatice, kometa. Pastýři užasle sledovali svit tohoto probuzení a spěchali ke chlévu, kde se narodil král. Tři mudrcové z Východu popohnali velbloudy a přidali do kroku, aby stihli předat králi své dary – zlato, myrhu a kadidlo. Zastavili se ale cestou u Heroda Velikého, aby mu o své návštěvě řekli. Ale Herodes byl už o tom zpraven, a když uznal, že nový král Židů Ježíš by ho mohl zbavit vlády, rozhodl se pobít všechny chlapce mladší dvou let. Tu se ale Josefovi zjevil anděl, který ho před nebezpečím varoval a nakázal Svaté Rodině, aby se zachránila útěkem do Egypta, kam Herodova moc nesahá. Přesně tak, jak bylo psáno ve svatých knihách.

A tak to skončilo

Dnes se toto místo na západním břehu posvátné řeky Jordán stalo jedním z nejposvátnějších míst křesťanství, které respektovala i jiná náboženství. A když bylo určeno, že se tento příběh odehrál 25. prosince, tedy v době, kdy se Slunce vrací zpět, aby porazilo noc, tak Vánoce stojí na počátku Života. Tak, jako byl Ježíšek obdarován, dáváme si dárky i my navzájem. Ale nejde o hodnotu dárků, nejde o to mít to nejdražší z elektroniky, šatů… dárek znamená i to, že jsme společně a že si jeden druhého vážíme. Dárkem může být i úsměv, pohlazení a pěkné slovo. To je hlavní poselství Vánoc – Víra, Naděje a Láska.

 


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021