CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Aktuálně: OTEVÍRÁME V ÚTERÝ 12. KVĚTNA

13.03. 2020

V souvislosti s postupným uvolňováním opatření proti COVID-19 si Vás dovolujeme informovat, že od úterý, 12. května BUDE NAŠE MUZEUM ZPŘÍSTUPNĚNO VEŘEJNOSTI.

Dodržovat se musí tyto předpisy:
1) Vstup do prostor muzea bude umožněn pouze s ochrannými prostředky horních cest dýchacích (pro srozumitelnost: se zakrytým nosem a ústy)

2) Muzeum zajistí dezinfekci rukou při vstupu a ochranné pomůcky muzejních pracovníků, kteří budou návštěvníky odbavovat.

3) Místa s potencionální hrozbou výskytu viru (kliky dveří, madla zábradlí, podlahy a vypínače, hygienická zařízení apod.) budou pravidelně dezinfikována pro maximální snížení hrozby nákazy.

4) V případě nutnosti dojde k regulaci počtu návštěvníků v jednotlivých částech muzea tak, aby byl dodržen povolený prostor 10 metrů čtverečních pro jednoho návštěvníka. Celková kapacita muzejních prostor je cca. 90 osob, které se mohou v objektu vyskytovat, takže toto nařízení je snadno aplikovatelné.

5) Prosíme, dbejte těchto pokynů a rad. Jedná se o opatření, která jsou ve Vašem, ale i našem zájmu.

Děkujeme za pochopení a Vaši ohleduplnost k ostatním. Jakmile dojde k metodickému zpřesnění těchto opatření vlády, budeme Vás bezprostředně informovat.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020