CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Muzeum esperanta

Muzeum esperanta

Muzeum esperanta, sídlící v přízemních prostorách Ottendorferova domu, je pobočkou Městského muzea a galerie ve Svitavách a je výsledkem spolupráce s Českým esperantským svazem a svitavským Klubem přátel esperanta. Toto svým zaměřením v České republice

Celý článek


Aktuální výstava

Esperanto a múzy To je název nové celoroční výstavy, otevřené v rámci Muzejní noci 8. června v Muzeu esperanta, sídlícím v přízemí Ottendorferova domu ve Svitavách. Ta představuje mezinárodní společenství příznivců rovnoprávné

Celý článek


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019