CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Židé v boji a odboji

Autory výstavy jsou přední česko-slovenští historikové - PhDr. Zlatica Zudová-Lešková,CSc. a PhDr. Jan Němeček,DrSc. z Historického ústavu AV ČR. 

Cílem výstavy je prezentování Židů nejen jako obětí, ale také jako lidí, kteří se bránili násilí, jakmile o něm věděli. Vždyť tolik Židů odcházelo do internace, aniž by tušili, co je čeká! Stavíme se proti lži o tom, že tito lidé šli jako ovce, smířeni s tzv. konečným řešením. 

Informace, které jsou výsledkem dlouholeté práce historiků, jejichž práce na tomto tématu není dosud uzavřena, dokazují, že Židé se zúčastnili bojů proti nacismu a fašismu se zbraní v ruce  v překvapivě vysokém počtu. Výstava Židé v boji a v odboji to potvrzuje.

Výstava je výsledkem realizace širšího stejnojmenného projektu. Byla zkrácena pro vystavení v prostorách Atria Parlamentu ČR v roce 2004. Později byla v plném rozsahu vystavena v různých městech (muzejích, školách, synagogách apod.) po celé České republice a v Českém centru v Tel Avivu v Izraeli a Bratislavě.

Jménem sdružení Židovských odbojářů a vojáků, kteří mají tuto výstavu v držení, Vám přeji příjemné prožitky a zajímavé nové informace.

 Hana Krchovová, vedoucí projektu, e-mial hana.krchovova@atlas.cz

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020