CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Z díla Vladimíra Preclíka

Na období vánoční jsme pro vás do galerijních prostor připravili výstavu českého sochaře, o které příznivci výtvarného umění vědí, že to bude opravdu lahůdka.  Z rozsáhlého díla této významné  osobnosti české kultury jsme vybrali nejen jeho typické barevné humorné reliéfy a plastiky, ale také bysty předních osobností veřejného a uměleckého života. Výstavu přijede zahájit fotograf Jindřich Štreit, který býval velmi blízkým přítelem Vladimíra Preclíka a díky jehož přímluvě dílo svého manžela paní Preclíková zapůjčila právě do Svitav.

Vladimír Preclík významný český sochař, malíř, řezbář a spisovatel, vysokoškolský pedagog, předseda uměleckého spolku Mánes. Během svého života vytvořil přes 800 soch a napsal dvanáct knih. Uspořádal více než 80 samostatných výstav doma i v cizině. Získal řadu ocenění a uznání. V roce 1967 byl vybrán mezinárodní jury mezi největších 50 sochařů světa. V témž roce byl jeho více než čtyřmetrový dřevěný "Strom života" vystaven mezi uměleckými díly na světové výstavě EXPO´67 v Montrealu, kde se vedle sebe octlo jméno Preclík a Picaso. Je zastoupen ve všech krajských galeriích v České republice i ve významných muzeích v zahraničí (Centre Pompidou v Paříži, Middelheim v Antverpách...).
Jeho svébytný sochařský projev vychází z tradic lidového řezbářství, vyznačuje se smyslem pro hravou metaforu parodující složitost moderní civilizace.  Je autorem řady hlav a bust osobností (Jan Werich, E. F. Burian, Vítězslav Nezval, Jan Zrzavý, Josef Čapek, Charlie Chaplin, Jaroslav Ježek, Karel Čapek, František Hrubín, Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Boleslav Polívka) a dalších děl (Náhrobek Voskovce a Wericha na pražských Olšanech, Památník druhému odboji na pražském Klárově).
Jako jeden z prvních podepsal v roce 1989 petici kulturních a dalších známých osobností "Několik vět" na podporu iniciativy Václava Havla. V roce 1990 byl jmenován profesorem sochařství na Vysokém učení technickém v Brně a spoluzakládal Fakultu výtvarných umění, jejímž se stal prvním děkanem. V roce 1998 mu bylo otevřeno muzeum v Bechyni, byl předsedou S.V.U. Mánes a předsedou PEN klubu. Na jeho pohřbu v dubnu 2008 pronesl poslední rozloučení pan Dominik kardinál Duka, v němž vyzdvihl nejen Preclíkovo umění, ale i lidské a morální vlastnosti.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020