CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Xylem - dřevo

Víte, co je to xylem? Jde o botanické označení pro druh pletiva cévnatých rostlin, které přivádí a rozvádí minerální živiny z kořenové soustavy rostliny směrem nahoru do jejích nadzemních částí. Slovo „xylém“ je odvozeno ze starořeckého slova xúlon, což znamená „dřevo“. A právě podle tohoto označení tzv. primárního dřeva pojmenovali v Regionálním muzeu v Chrudimi výstavu, zabývající se fenoménem dřevem z jeho různých aspektů. Od 19. března budete mít možnost zhlédnout tuto výstavu také ve svitavském muzeu.

Dřevo slouží lidem od pravěku. Představuje jeden z nejstarších materiálů, které se člověk naučil používat, ať už zprvu ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů, či k výrobě papíru. Cílem výstavy je ukázat krásu a význam dřeva, rozmanitost jeho struktury u jednotlivých druhů a možnosti jeho využití. Její nedílnou součástí jsou velkoplošné fotografie a stručné popisy hlavních určovacích znaků dřevin. Výstava může být součástí názorné výuky biologie na školách, zajímavá bude ovšem určitě i pro veřejnost. Pro školní výpravy budou k dispozici pracovní listy pro tři různé věkové kategorie.

Ve spolupráci kolektivem pedagogů ze ZŠ Felberova jsme výstavu doplnili zajímavostmi o stromech ve Svitavách a okolí. V průběhu výstavy si budete mít možnost v muzeu zakoupit velmi zajímavou publikaci „Stromy Svitav“, která je doplněna barevnými fotografiemi nejkrásnějších svitavských stromů. Sestavil a vydal ji autorský tým ZŠ Felberova.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021