CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

W-I-R Welcome Reunited Identity Společná Evropa

26. září – 31. října 2009
Výstava se koná pod záštitou starosty města Svitavy Jiřího Brýdla.
V roce 2004 uspořádal spolek umělců země Bavorsko a skupiny výtvarníků z Vídně a České republiky mezinárodní výstavu W-I-R WELCOME IDENTITY REUNITED / SPOLEČNÁ EVROPA v Chodovské tvrzi v Praze. Výstava byla společným úsilím výtvarníků, mezi nimiž již nejsou hranice a konala se pod záštitou primátora Hlavního města ČR a za podpory Česko-německého kulturního fondu záhy po vstupu ČR do EU.

Poté následovala společná výstava v Trutnově 2005, v roce 2006 v Mnichově, v roce 2007 pokračovala výstavou OFENNE ATELIERE / OTEVŘENÉ ATELIÉRY v Passing v Německu.
Připravovaná výstava autorů ve Svitavách v tomto roce, představující současnou tvorbu v několika zemích /Německo, Rakousko a Česká republika/, je tedy logickým pokračováním spolupráce umělců, započaté již v roce 2004.

Na letošní výstavě ve Svitavách se představí tito výtvarníci: z Německa - Ernst Krebs, Hansjürgen Gartner, Reinhild Gerum, Christina Weber; z Rakouska -Lothar Gartner; z České republiky - Petr Keil, Jiří Dostál, Jiří Harcuba, Michaela Rizopulu-Stropek (Řecko), Karel Vysušil, Lucie Tatarova, Sabina Měšťanová a Jan Měšťan.

Garantem výstavy z české strany je Jan Měšťan, ze strany německé Hansjürgen Gartner. Výstava bude financována z grantu Kulturních fondů země Bavorska a z rozpočtu Městského muzea a galerie ve Svitavách.

Slavnostně zahájena bude v sobotu 26. září ve 14 hodin v kostele Navštívení P. Marie ekumenickou bohoslužbou zkomponovanou Pavlem Koutníkem „Exulant Jan Amos Komenský“ a poté od 16 hodin v městském muzeu.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021