CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Výtvarné ohlédnutí ZUŠ Svitavy

VÝTVARNÉ OHLÉDNUTÍ K 75.VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ


Taková výstava se koná jednou za 75 let. Městské muzeum a galerie ve Svitavách spolu se Základní uměleckou školou Svitavy připravily k 75. výročí existence této školy galerijní setkání deseti pedagogů a jejich žáků, kteří jsou se svitavskou ZUŠ spojeni.
Termín: 4. října – 15. listopadu 2020
Místo: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Na výstavě uvidíte díla bývalého pedagoga ZUŠ Svitavy Luboše Kozáka, absolventa výtvarného Univerzity Hradec Králové. Věnoval se nejen grafice, ale především kresbě a malbě. Rukama Vladimíra Čadílka prošlo mnoho budoucích úspěšných profesionálních výtvarníků. Kromě pedagogické práce se věnoval i dalším činnostem, například ilustraci knihy Pověsti Moravskotřebovska nebo na výtvarné podobě Tříkrálových sbírek. Ivana Fialová bude společně se svým manželem Pavlem Fialou představovat současné pedagogy výtvarného oboru. Její tvorba je prozářena hlubokými tématy a často jde o velkoformátovou figurativní malbu. Pavlova tvorba ráda zasahuje historická témata a fantasy světy. Naproti tomu Adam Kašpar čerpá inspiraci ze spojení krajinomalby doby renesance i 19. století se subjektivně silným vztahem k přírodě, díky čemuž vznikají neobyčejně podmanivá díla. Klíčem k uchopení obrazů Jindřicha Ettla bude neobvyklá pomůcka, stereoskopické brýle. Jeho akrylové malby totiž pracují s iluzí hloubky a prostorovosti je dosahováno právě použitím stereoskopické techniky zvané anaglyf. Vladan Kovář je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze. Zabývá se převážně figurativní malbou a tvorbou symbolických objektů.  Zásadně vlastní cestou chodí po vizuálních stezkách svitavský výtvarník a pedagog Tomáš Krása, jehož oblíbeným bitevním polem jsou grafika, videoart a experimentální tvorba. Náhled do světů abstraktního umění očekávejte od studentky Mendelovy zemědělské univerzity Jany Dynkové, která bude zároveň nejmladším vystavujícím umělcem. Překvapení, na které se můžete těšit, bude unikátní instalace vytvořená přímo pro tuto výstavu v současné době v Praze žijícím svitavským umělcem Petrem Patočkou.
Zní Vám to dohromady pestře a svěže? Přijďte k nám do galerie a vychutnejte si toto neobyčejné setkání na vlastní oči.


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022