CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Vlaky, vláčky, koleje

Výstava o všem, co souvisí se železnicí a hlavně o příběhu místní dráhy ze Svitav do Poličky.

VÝSTAVA KE 120. VÝROČÍ ŽELEZNICE SVITAVY – POLIČKA


V letošním roce slaví Svitavy společně s městem Polička velké výročí místní trati Svitavy - Polička. Zajímavé je, že oslavy této trati se konaly téměř každé desetiletí a to nebývá na ostatních tratích v České republice obvyklé. Před deseti lety pořádalo výstavu k výročí muzeum v Poličce a letos jsme převzali štafetu my, ve Svitavách. A tak zaplnily na letošní turistickou sezónu celé muzeum vláčky a vše s nimi spojené. Najdete zde podrobně popsanou historii železnice, epochu parních i motorových lokomotiv. Ale hlavně dějiny místní dráhy. Zahájení provozu v roce 1896 a popis celé trati nejen do Poličky, ale až do Ždárce, do kterého byla dráha prodloužena o rok později. Ale také řadu zajímavostí -  černé dny na železnici, neuskutečněné projekty, historii místních železničních vleček Klinger (dnes Svitap) ve Svitavách a Adast v Poličce, vzpomínky na výroční oslavy v minulých letech. Historie železnice v přízemí muzea je doplněna řadou trojrozměrných předmětů, cedulí, dokumentů a také zdařilých dřevěných modelů starých parních lokomotiv.

První patro muzea patří především dětem. Zde na ně čekají desítky modelů vláčků, modely firmy Merkur, ale hlavně sedm funkčních kolejišť různých typů – od bateriových komerčních, které se i dnes dají zakoupit v obchodě, přes historické na kličku, elektrické vyrobené místními železničními modeláři až po velké luxusní ovládané počítačem.

Součástí výstavy bude také historie Klubu svitavských železničních modelářů (fotografie, modely, ukázky z dobové kroniky, ocenění), který už dnes, bohužel, nefunguje. Ale to neznamená, že ve Svitavách železniční modeláři nejsou. Třeba bude tato výstava impulsem k tomu, aby se dali opět dohromady.

Muzejní výstava o železnici je interaktivní. Některé z vystavených přístrojů si mohou návštěvníci sami vyzkoušet, mají možnost vyrobit si mašinku, vláčky ze stavebnice Merkur, připraveny jsou kvízy a pracovní listy k výstavě. Pro školní skupiny mají lektorky muzea připraven program, díky kterému se z dětí stanou alespoň na krátkou chvíli zaměstnanci železnice – výpravčí, průvodčí  či přednostové stanice...
 
Realizace celé výstavy byla velmi náročná a výstava by nikdy nemohla vzniknout bez pomoci celé řady dobrovolníků a fandů železnice. Modely i kolejiště jsou totiž velmi nákladná a pracná záležitost. A tak patří velké poděkování všem, kteří své sbírky zapůjčili na dlouhé čtyři měsíce do muzea i těm, kteří nám pomohli s přípravou výstavy. Osobně si velmi vážím pomoci Pavla Stejskala z České Třebové, který jezdil celý květen ze své práce na druhou „šichtu“ k nám do muzea. Bez jeho odborných znalostí bychom se neobešli. Právě díky němu věřím, že výstava zaujme nejen laickou, ale i odbornou veřejnost.


KOLEJIŠTĚ MILANA MEISLA

Největší atrakcí výstavy v muzeu bude určitě funkční velké kolejiště Milana Meisla ze Svitav ovládané počítačem. Vzhledem ke složitosti jeho fungování bude v provozu pouze v určité termíny. V měsíc červnu to budou středy 1., 15. a 22. od 8:30 do 11::30 a neděle 5., 19. a 26. od 14:00 do 16:00 hodin. Školním skupinám doporučujeme se předem telefonicky objednat.Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021