CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Včela - základ života

O existenci včel víme všichni. Že díky nim máme sladký a zdravý med, to určitě také. Ovšem skutečnost, že tento její nejznámější produkt je pouhou desetinou toho, co lidem přináší, není téměř zmiňována. Kdosi spočítal, že onen nehmatatelný zisk z opylovací práce včel je 137x větší než zisk z produkce medu, vosku, pylu, propolisu a mateří kašičky. Neberme proto včelu jako pouhý prostředek na výrobu medu, važme si jí, zaslouží si to.

VČELA ZÁKLAD ŽIVOTA
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
9. června – 22. září 2013

Svitavské muzeum pořádá již několik let každoročně jednu výstavu, věnovanou přírodě. Po výstavách Dřevo – XYLEM, Záchranná stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí, Ptactvo na Svitavsku, Svět rybníků a Africké safari v minulých letech, se letos věnujeme včelařství.

Komplexní rozsáhlá sezónní výstava o včelím světě bude instalována v sedmi výstavních prostorách muzea.  Texty, fotografie, obrazový materiál, včelařská nářadí, různé typy úlů, včela pod mikroskopem... – to vše doplněno o interaktivní část nejen oro školní výpravy a rodiče s dětmi, ale prostě pro všechny.

V jednotlivých místnostech bude popsána historie včelařství a včelařských spolků, vývoj včelích úlů v historii České republiky, aktivity včel a včelařů v průběhu celého včelařského roku. Návštěvníci se seznámí s životem a jednotlivými funkcemi včelstev, vzájemnému působení včel a rostlin (ke zhlédnutí bude rozmanité spektrum různých  druhů rostlin), včelími produkty a jejich funkcemi a také s výukou včelařství. Názornou formou se dozvíte, jak se včely dělí, jak žijí, jak se rozmnožují,  podíváte se do úlu a zjistíte, jak se jejich obydlí v průběhu let vyvíjelo.  Zjistíte, co včely dělají v jednotlivých ročních obdobích, co je ohrožuje.

Zřejmě největší atrakcí na výstavě bude prosklený pozorovací úl přímo ve výstavních síních.

Pro školní skupiny je opět připraven program, v němž se žákům bude věnovat lektorka, která seznámí děti s celou výstavou. Děti budou podle věku zapojeny do programu aktivně. Budou moci pozorovat živé včely při práci v úlu, na několika zajímavých předmětech budou hádat, zda rozpoznají pomůcky včelaře. Na vyzkoušení čekají včelařské kukly, na Medové cestě, která se vine celou výstavou, budou luštit včelí hádanky. Čeká je určování druhů rostlin a stromů, nahlédnou do cvičného úlu s foto-plásty i  opravdového s živými včelami. Řada her  je připravena i pro návštěvy rodin s dětmi (včeličko, nezlob se, pexeso, puzzle, znalostní soutěže, malování a výroba včelek...)

Mezi hlavní cíle výstavy patří seznámení široké veřejnosti každého věku a na různé odborné úrovni s problematikou týkající se včelařství. Výstava bude zaměřena na přírodovědné vzdělávání školních tříd i veřejnosti. Dalším cílem výstavy je nabídnout zajímavý způsob trávení volného času pro milovníky přírody, především rodin s dětmi, které mohou, kromě prohlídky exponátů, využít řadu  vědomostních soutěží a dětských her.

Poděkování za spolupráci na výstavě
Národní zemědělské muzeum Kačina
Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum o.p.s. Nasavrky
ZO Českého svazu včelařů Litomyšl
ZO Českého svazu včelařů Březová
ZO Českého svazu včelařů Městečko Trnávka
ZO Českého svazu včelařů Svitavy
ZZáchraná stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Městské muzeum Lanškroun
Základní škola T. G. Masaryka Svitavy
Včelí farma Kolomý, Staré Město u Bruntálu
KN Sapák Brno
Medomety a.s., Havlíčkova Borová
Pleva s.r.o., Potštejn
Včelpo spol. s r.o.Skalice nad Svitavou
Včelařství Juráň, Skalička u Hranic na Moravě
René Kulhan, Koclířov
Antonín Tašner, Opatovec
Marek Linger, Včelařská stanice Rosice
Josef Ehrenberger, Svitavy
Jaromír Lenoch, Koclířov
Václav Stodola, Borová

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020