CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Vášeň jménem pohlednice

Výstava historických pohlednic jako příspěvek k narozeninám města.

VÁŠEŇ JMÉNEM POHLEDNICE
OD POŠTOVNÍCH HOLUBŮ K DEPOZITÁŘŮM
Vernisáž v sobotu 12. listopadu v 16:00 hodin
Pohlednice (v běžné řeči pohled) je forma poštovní korespondence, která má z jedné strany vyobrazený propagační materiál a z druhé místo pro psaný vzkaz. Většinou je vyrobená z tenkého tvrdého listu papíru obdélníkového tvaru…. Většinou se využívají jako zaslání formy pozdravu s doprovodným obrázkovým nebo fotografickým materiálem… Tolik Wikipedie. První pohlednice byla poslána poštou v Anglii v roce 1840 a nejstarší Rakousko-uherská je z roku 1871. Tematicky většina vydaných pohlednic ilustruje místo, ze kterého je posílána. A právě na pohlednicích se můžete v muzeu od 13. listopadu přesvědčit, jak se proměňovaly Svitavy za posledních více než sto let.

Uvidíte snímky tzv. „zlaté éry pohlednic“, která je přibližně datovaná od devadesátých let 19. století až do počátku1. světové války – černobílé či kolorované, ale také záběry Svitav z období, které následovalo. Svitavské náměstí jako Adolf Hitler Platz, poté náměstí Maršála Stalina a nakonec náměstí Míru v barevné verzi. Náměstí je také nejvíce fotografované a vydávané místo na pohlednicích ze Svitav. Ale nechybí ani další místa – Riegrova ulice, rybník Rosnička, Schindlerův háj. Některá z míst se v průběhu prošlých desetiletí proměnila i několikrát. Uvidíte i různé futuristické pohlednice – svitavské náměstí s tramvají, či pohled po odchodu hosta z restaurace na „tančící“ domy… Nezapomněli jsme ani na historické pohlednice okolních obcí, které mnozí z vás uvidí určitě poprvé. Část pohlednic bude vystavena ve formě originálů, část jsme se rozhodli pro lepší čitelnost oskenovat a zvětšit.

Výstava bude doplněna předměty z muzejních depozitářů, které měli návštěvníci našeho muzea možnost vidět naposledy před šestnácti lety, po šťastném návratu z Pardubic zpět do Svitav. Cínové nádobí svitavských řemeslných cechů, místní perníkářské a modrotiskové formy, umělecko-průmyslové sbírky apod. A díky archeologickému pracovišti v litomyšlském muzeu také zajímavé výsledky archeologických výzkumů v našem regionu. 

Svitavské muzeum sice vlastní sbírku pohlednic, nicméně sběratelství bylo vždy doménou soukromých sběratelů. A právě bez nich by výstava v tomto rozsahu nikdy nemohla vzniknout. A tak poděkování patří sběratelům pohlednic Pavlu Špačkovi, Pavlu Dvořákovi, Josefu Vondráčkovi a Mirce Samkové, kteří na výstavu nezištně poskytli své sbírky. Vážíme si toho.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021