CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Vánoce 2013 Nad betlémem vyšla hvězda

Městské muzeum a galerie   1. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Vernisáž 1. prosince v 15 hodin, zazpívá pěvecké sdružení Dalibor


Jednou za dva roky před Vánocemi zaplní výstavní síně muzea betlémy. Část prostoru věnujeme vždy autorské výstavě jednoho výtvarníka, zbytek doplníme betlémy převážně z našeho regionu. A tak zde v minulých letech vystavovali betlémářské legendy jako Vladimír Doubal, Bedřich Šilar, rodina Rejmanova. Letos jsme se rozhodli pozvat  sběratelku grafik a kreseb s vánoční tématikou – paní Jarmilu Janků z Brna.
Paní Janků vedla několik let sekci grafiky a krásné knihy při Klubu přátel výtvarného umění v Brně, kde se často setkávala s grafikami betlémů. A zde začíná její nadšení, především pro drobnou grafiku. Z počátku to byly novoročenky. Pak se ale začala více stýkat s jejich autory, navštěvovat ateliéry. Mnozí autoři sběratelce své kresby či grafiky darovali, další zakoupila na aukcích, v antikvariátech, či vyměnila. Ve sbírce Jarmily Janků je dnes více než 100 výtvarníků a jsou mezi nimi taková jména, jako Bohuslav Reynek, Vladimír Komárek, Karel Svolinský, Jaroslav Šerých, Vlasta Švejdová a další. S některými z výtvarníků pojí paní Janků blízké přátelství a umí o zážitcích s nimi velice zajímavě vyprávět.  
Výstavu grafik a kreseb doplňují betlémy z našeho regionu. Keramický s budovami svitavského náměstí manželů Sekových ze Svitav, keramický betlém znázorňující historické i současné významné osobnosti Litomyšle, litomyšlské Ireny Švecové, lidový betlém z Poličska z přelomu 19. a 20. století. Muzeum v Poličce nám zapůjčilo sbírku dřevěných betlémů Jana Černého a Bořivoje Župy, muzeum v Ústí nad Orlicí papírový malovaný betlém Jiřího Knapovského. Ze sbírek svitavského muzea jsme se letos rozhodli vystavit  sto betlémových figurek z kukuřičného šustí Milady Kysilkové.  Ani letos nebude chybět rozsáhlý dřevěný betlém Jaroslava Škrance z Rohozné, poprvé v muzeu vystavuje svůj betlém také řezbář z Vendolí – Petr Novotný.  Současné, ne příliš typické betlémy, prezentuje na výstavě svou tvorbou autorka hraček a loutek Marta Kellerová z Jimramova a také české patchworkářky.
Na výstavě je, jak už bývá ve svitavském muzeu zvykem, připravena také dílna pro děti. Malí návštěvníci si mohou podle vzoru z hlíny vytvořit vlastní betlémové figurky a také zodpovědět záludné otázky, po jejichž správné odpovědi je čeká sladká odměna.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021