CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Tragédie Lidic a Zapomenuté Javoříčko

Až po jednašedesáti letech od osvobození největšího vyhlazovacího tábora v lidských dějinách v polské Osvětimi vstoupilo toto datum mezi světově významné dny. Ubývá svědků, kteří se s námi mohou podělit o své prožitky z věznění v Osvětimi, Buchenwaldu, Dachau a dalších koncentračních táborech nacistického režimu. Doba nacismu a války ztrácí své přímé účastníky. Je ale stále více těch, kteří o utrpení obětí i o existenci vyhlazovacích táborů pochybují, ba je přímo popírají.
Smysl projektu Stolpersteine  (Kameny zmizelých) spočívá v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.  Stolpersteine je složenina německých slov „stolpern“ (klopýtnout, škobrtnout) a „die Steine“ (kameny). Název vyjadřuje sílu příběhu, který se za každým ze Stolpersteinů skrývá a který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Naopak  nás nutí zastavit se a symbolicky se sklonit před obětí, jejíž jméno je na kostce vyraženo.

1. 4.  – 26. 4. / Městské muzeum a galerie
 Výstava  
TRAGÉDIE LIDIC – ZAPOMENUTÉ JAVOŘÍČKO
Dvě výstavy, zapůjčené z Památníku v Lidicích. První mapuje okolnosti vypálení středočeské obce Lidice nacisty dne 10. června 1942. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území, ale po celém světě. Druhá výstava přibližuje tragédii v moravské obci Javoříčko, ležící nedaleko pohádkového hradu Bouzov. Ta byla nacisty vypálena dne 5. května 1945 a třicet osm jejich mužských obyvatel bylo povražděno.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020