CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Svědskové lidskosti

SVĚDSKOVÉ LIDSKOSTI
22.9.–16.10.2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017
22. září 2017

K letošnímu zářijovému cyklu této celoevropské akce se přihlásily i Svitavy. Jednotný název národních dnů, jejichž zahájení připravilo město Chrudim, je Česká inspitace. A protože jsou dny zaměřeny mj. na historii, památky a tradice, Svitavy připojí svůj kamínek do mozaiky výstavou, divadlem a komentovanou prohlídkou. Naše inspirace začala totiž loni v německém městě Würzburg.

Přesně před rokem, 24. září, byl blahořečen Anděl z Dachau, tedy hradecký rodák Hubert Engelmar Unzeitig, katolický kněz a mučedník blíženské lásky. Vězeň KT Dachau podlehl tyfové epidemii den po svých čtyřiatřicátých narozeninách, a to při ošetřování sovětských vojáků. Stal se jedním ze Svědků lidskosti. To je také název výstavy, kterou připravila společnost Ackermann Gemeinde a která měla svou premiéru na radnici ve Würzburgu v den blahořečení. Výstavu zaštítil český premiér a slavnostní vernisáži byl přítomen ministr kultury ČR. My jsme očekávali, že výstava doputuje k nám, a to v české mutaci a po její cestě po našich velkých městecj ji uvidíte v našem muzeu. Symbolicky, rok poté. Jedná se o výstavu deseti příběhů osobností, které svůj život žily v českých zemích, ale v kolonce národnost měly slovo německá. Jejich život ukončily popravčí čety, gilotiny, nebo epidemie v děsivé době nacionálního socialismu. Není to pouze Engelmar Unzeitig, ale i Hans Georg Heitschel, Richard Henkes, Maria Restituta Kafková, Barbara Pritzlová, Eduard Schlusche, Roman Karl Scholz, Karl Schrammel, Franz Schubert a Josef Tippelt. Těmto osobnostem budeme moci pohlédnout do očí, což je i záměrem autorů výstavy. Ale katalog výstavy zná ještě stovky dalších jmen lidí, kteří svůj hlas pozvedli proti bezpráví a kteří na zpracování osudů čekají. Zahájení výstavy se uskuteční v muzeu v pátek 22. září v 15 hodin.

Program bude pokračovat ve hřbitovním kostele sv. Jiljí v 16:30 hod. divadelní hrou dětí o životě bl. P. Engelmara Unzeitiga a společným setkáním představitelů svitavských církví a společnou modlitbou a vzpomínkou. Zapálíme svíce u hrobů významných Svitavanů a v doprovodu historiků Milana Štrycha a Radoslava Fikejze bude krátká komentovaná procházka hřbitovem. Součástí programu bude instalace orientačních a informačních tabulí s místy nejvýznamnějších hrobů na hřbitově.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020