CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2013

Město Svitavy spolu s Městským muzeem a galerií ve Svitavách vyhlašují
pracovní setkání sochařů, jejichž oblíbeným materiálem je dřevo

IV. Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2013

Řezbářský plenér sochařů a řezbářů ve Svitavách

Alois Petrus byl řezbář, který žil v letech 1945 - 68 ve Svitavách. Ve 30. letech dvacátého století proslul jako autor bohatě zdobeného vyřezávaného nábytku a loutkových divadel, které se vyvážely do celého světa. Po roce 1945 již vyřezával především menší solitéry – stolní soupravy, kazety, tabla apod.

1.Termín a délka konání: 6 dnů,  26 srpna – 31. srpna 2013

2. Místo konání: Prostor pro volno-časové aktivity na Svitavském stadionu

3. Smysl a záměr:
Ke kultuře života každého města patří také kulturní prostředí, tedy i umělecká díla, která jsou součástí městských ploch. Svitavský stadion se stal nejen centrem sportu, ale i kultury, příjemného posezení a procházek Svitavanů a zastávek turistů. Ke stávajícím 26 !!! sochám přibude letos devět nových. Od pondělí do soboty budou na stadionu vznikat pod rukama řezbářů a řezbářek nové plastiky. Smyslem celé akce je nejen oživení stávajícího prostoru, ale také poskytnout příležitost lidem pro setkávání se, diskuzi  a pozorování výtvarníků při práci.  
 
4. Obsahové, tématické zaměření:
Obsahové zaměření letošního řezbářského plenéru je Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Cílem je zkulturnění prostředí určeného dětem či vytvoření ladscapového herního prvku vhodného pro dětské hřiště. Materiál: pokácené kmeny stromů o délce cca 2,5 m (dub, jírovec,  javor, jasan). Tentokrát se jedná o kmeny volné, takže se budou použitelné pro tvorbu jak na ležato tak na stojato. Je na vůli autora, zda vytvoří hravou sochu, či výtvarný prvek užitné ho umění.  
.         

5. Plánované koncerty jako součást memoriálu:
25. srpna 20:00   koncert kapely BUTY  - náměstí Míru
27. srpna 19:00   koncert kapely Do větru – Svitavský stadion
29. srpna 19:00   koncert kapely Z-band - Svitavský stadion
30. srpna 19:00   vernisáž Venkovky - náměstí Míru
                20:00   koncert Anety Langerové   - náměstí Míru       
31. srpna 12:00   Slavnost dechových hudeb a přehlídka mažoretek - náměstí Míru
                17:00   vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse – Svitavský stadion
                19:00   koncert kapely Happy to meet - Svitavský stadion

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020