CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Ptactvo lesů, vod a strání

PTACTVO LESŮ, VOD A STRÁNÍ
aneb O PTÁCÍCH NA SVITAVSKU

Vernisáž výstavy v sobotu 20. února v 15 hod, v kulturním programu zahrje a zazpívá Mario Kučera a Jiří Michálek.

20. 2. – 30. 5.

I když si jich mnohdy ani nevšimneme, jsou ptáci důležitou a nedílnou součástí našeho života. Zkusme si jen na chvíli představit třeba park bez zpěvu kosů nebo rybník bez kachen a pak si upřímně odpovězme na otázku: Nebyl by svět bez nich o mnoho chudší? Podobně jako ptáci působí na nás, ale ovlivňujeme i my je. A záleží jen na našem vlastním svědomí a rozumu, jak se k nim budeme chovat.

Protože hybnou silou vedoucí k pochopení je poznání, rozhodli jsme uspořádat výstavu o ptactvu našeho regionu. Návštěvníci na ni mohou vidět ptačí exponáty v co nejpřesnějším napodobení přirozených biotopů, jako jsou rybník, řeka, louka, les a lidská obydlí. Chybět nebudou ani zimní hosté a opravdu vzácné a zajímavé ptačí druhy, jimž vévodí orel křiklavý a orel mořský. Na výstavě najdete na 100 vycpaných ptáků, které do Svitav zapůjčili Východočeské muzeum v Pardubicích, Dům dětí a mládeže v Litomyšli, Záchranná stanice pro hendikepovaná zvířata ve Vendolí, pánové Jiří Pěnička a Petr Veselý.

Hlavním cílem výstavy je zvýšení povědomí o ptactvu našeho regionu, zájmu o ně a pochopení jejich života a lidské role v něm. Pomoci by k tomu měli i připravené komentované prohlídky v podání odborníků v dopoledních hodinách v průběhu měsíce března a dubna pro žáky mateřských a základních škol. Doprovodným programem expozice jsou navíc přednášky Filipa Jetmara o ptactvu v okolí rybníků a lesů na Opatovsku a Jiřího Macha o soužití ptáků a lidí
Jakub Vrána, ZO ČSOP Rybák Svitavy

Doprovodný program:

Přednáška
17. března/středa/18 hod. . Městské muzeum a galerie
Z avifauny Opatovska, aneb co nám lítá za humny

Rybníky a lesy kolem obce Opatov jsou pro celou řadu ptáků nejzajímavějším místem na Svitavsku. Setkat se zde můžeme s takovými vzácnostmi jako lejsek malý, orlovec říční, ibis hnědý a mnozí další. Pokud Vás zajímá, jak to s nimi bylo dřív, jak je dnes a co je čeká zítra, tak přijďte na přednášku Filipa Jetmara.

Přednáška
25. března/čtvrtek/ 18 hod. Městské muzeum a galerie
Ptáci versus lidé

Lidé mají s ptáky tisíce let řadu vědomých i nevědomých vztahů. Čím ptáky ohrožujeme, a čím jím může pomoci? Uvedena bude řada příkladů i z našeho okolí. Středa 14.4. od 18:00 hodin. Přednáší Jiří Mach

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020