CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Přemysl Pitter

Přemysl Pitter - evropský humanista
4. 4. – 6. 5. 2018
Výstava Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze představuje život českého humanisty, protestantského kazatele a spisovatele Přemysla Pittera, který v období druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval akci „zámky“, díky které byly v ozdravovnách na znárodněných zámcích poblíž Prahy zachráněny stovky dětí – dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů, i dětí německých z českých internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné. V roce 1951 byl Pitter nucen emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka v Norimberku, spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů. Zemřel ve Švýcarsku. Činnost Přemysla Pittra byla oceněna četnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo, in memoriam Řád T. G. Masaryka.
Výstava v přízemí muzea je tvořena jednadvaceti informačními panely s fotografiemi, dokumenty a vysvětlujícími texty.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020