CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Přehlídka 2020

PŘEHLÍDKA 2020

Vernisáž v sobotu 1.února v 15 hodin, kulturní program: PS Červánek

Některé věci se ve Svitavách dějí pravidelně. Masopust, Velikonoce, svitavská pouť ke sv. Jiljí, adventní akce…Ve svitavském muzeu mezi ně patří už padesát let !!! také výstavy výtvarníků, kteří žijí nebo pracují ve svitavském okrese a tvoří ve svém volném čase, pro radost svou i nás, kteří tímto umem nevládneme. Upřímně řečeno, nevím o druhém takovém regionu, kde by se každoročně sešlo na výstavě a představilo svá díla na padesát výtvarníků – amatérů různých oborů, různého věku a profese. A tak se ve výstavních síních na poradenském dnu, který předcházel výstavě, v polovině ledna opět potkali ti, kteří chtěli poradit, poslechnout si názor profesionálů i svých kolegů. A nebylo jich málo.

Výstava nese stále stejný název, ale obsah se postupně proměňuje. Několik výrazných osobností svitavské výtvarné scény v posledních letech odešlo tam, odkud není návratu a jejich místo postupně přebírá nová generace. A výstava se pomalu proměňuje. I v letošním roce se na poradenském dnu opět objevilo několik nových výtvarníků. A tak jsem opět po roce na milou konfrontaci výtvarného vidění mladých, mnohdy začínajících umělců se starší, již zkušenou generací.

K výstavě jsou připraveny programy pro školní skupiny vhodné pro výuku výtvarné výchovy, ale i ateliér pro běžné návštěvníky muzea s dětmi. Těšíme se na vás.

V sobotu 1. února se výstavní síně muzea zaplnily návštěvníky, mezi nimiž se pohybovalo nezvykle mnoho autorů. Zahajovali jsme tradiční výstavu výtvarníků našeho regionu (celého svitavského okresu i blízkého okolí), na které letos vystavuje 52 umělců opravdu různého věku, zaměření a směru. Přesto je výstava velmi kompaktní, působivá a vstřícná k divákovi.  Přijďte se projít mezi obrazy krajin, pocitů, portrétů i příběhů, mezi  předměty z keramiky, dřeva, kovu i kamene. A možná vás překvapí, že tu mezi autory najdete i jméno svého známého, souseda, či kolegy z práce.  Výstava je pro veřejnost otevřena až do neděle 8. března.

Na Přehlídce 2020 vystavují:
František Bečka – Augustin Beneš - Petr Bilina – Zdena Binková - Iveta Bouchalová - Věra Coufalová – Horymír Dobřický  - Lýdie Edlmanová - Pavel Fiala – Ivana Fialová  -- Michal Fryč - Taťána Gáliková –  Vladimír Gracias  - Marta Heptnerová - Igor Holler –
Sylva Horáková  - Ladislava Chlebdová -  Marek Kyncl – Václav Košňar  - Juraj Kováč - Jarmila Kováčová –  Tomáš Krása - Bohumila Leinweberová - Karel Mácal – Světlana Kuklová - Libuše Müllerová - Zuzana Mičková – Miroslav Moučka - Danuše Navrátilová -  Antonín Novák – Libor Novák  - Zdislava Novotná - Olga Poláková – Jiří Prudil - Zuzana Pustinová - Božena Rousová – Jiří Sehnal  - Lea Sehnalová - Iva Sionová – Jarmila Sopoušková - Markéta Sopoušková - Petr Steffan – Jitka Studénková - Radomír Ševčík -  Renata Šplíchalová – Monika Šplouchalová  - Pavel Štosek - Irena Švecová – Jana Trantírková  - Jana Vlčková - Jan VostřelCopyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020