CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Pošta za Velké války aneb Píšu Vám z fronty

Výstava Pošta za Velké války
aneb Píšu Vám z fronty…
První výstava je věnována poštovnictví za 1. světové války. Ale dejme slovo kurátorovi této výstavy PhDr. Janu Kramářovi z Poštovního muzea: „Výstava představuje vojenskou i civilní část rakouské a uherské poštovní správy během první světové války. Ačkoliv byla c. a k. polní pošta neoddělitelnou součástí c. a k.  armády, patřila k nebojovým složkám, které působily za frontou a v zázemí. Její hlavní „zbraní“ tak nebyly ani děla ani kulomety, nýbrž velmi dobře organizovaný úřední aparát na distribuci zásilek všeho druhu – listovních zejména. Byla to totiž právě pošta, která umožnila miliónům vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí. … Snad každý voják netrpělivě očekával dopis či alespoň korespondenční lístek, aby se ujistil, že rodina na něho myslí, kamarádi ho neopustili nebo že dívka, kterou miluje, je mu stále věrná.  Úvodní část výstavy… je věnována vlastní organizační struktuře polní pošty…. . Začíná její bleskovou aktivací hned v prvních dnech po vypuknutí konfliktu a posléze představuje hierarchizovanou strukturu poštovních služeben polní pošty – hlavními poštovními úřady u velitelství jednotlivých armád počínaje přes běžné polní, až po etapní poštovní úřady zřizované v oblastech za frontovou linií, zejména v dobytých městech a jejich železničních zastávkách. Druhá část …je zaměřena hlavně na různé druhy poštovních zásilek. Prezentovány jsou zejména korespondenční lístky, které byly vojákům vydávány zdarma nebo množství pohlednic, které nesou nejen písemné ale i obrazové svědectví oné neradostné doby…. Atraktivní jsou atypické formy zásilek psaných na březové kůře nebo kusu plechu. Také na nich lze vidět různá poštovní razítka, která dnes pomáhají mnohé zásilky identifikovat. V neposlední řádě je představena cenzura poštovních zásilek, která byla během války všudypřítomná.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021