CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Od košilky k rubáši

OD KOŠILKY K RUBÁŠI
ANEB NAROZENÍ A SMRT V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE

Výstavu, která bude veřejnosti zpřístupněna v muzeu od 10. února, jsme připravili ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi. Návštěvníkům představí lidové zvyky a obyčeje při nejvýznamnějších okamžicích lidské existence – narození a smrti. Připomene si, že z našeho života vymizela většina rodinných rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka, které jsou dnes považovány za přežitek. Ohlédneme se za staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají nahradit a ve kterých je ukrytá naše minulost a kořeny.
Výstava je tematicky rozdělena na dvě části. První část se věnuje rituálům, praktikám a pověrám spjatým s narozením. Obsáhne období těhotenství, porod, práci porodní báby i úkony a předměty související se křtem. Druhá část výstavy je věnována tématu smrti. Ač dnes často považujeme smrt za konec života, dříve lidé věřili v jeho pokračování v jiném světě a často tomu byly uzpůsobeny i některé obřady a zvyky. Seznámíme se s některými pověrami, předzvěstmi smrti, s úkony nutnými ke konci života i po skonu blízkého člověka a při jeho poslední cestě na hřbitov. Panely s texty jsou doplněny velkoplošnými fotografiemi a předměty souvisejícími s tématem výstavy ze sbírek svitavského muzea, Regionálního muzea v Chrudimi a římskokatolické církve ve Svitavách. A tak zde uvidíte např. koutní plachty, křestní soupravičky, povijany, zajímavostí bude např. kufřík porodní báby i s jeho výbavou. Ale také svitavské kované náhrobní kříže, ukázky smutečních oznámení, vyzkoušet si můžete funkční zvoničku.
Na výstavě samozřejmě nebude chybět ani herní místo pro děti, kde si krom jiného budou moci vyzkoušet, jak se miminko vázalo do povijanu, či jak se dříve vázaly látkové plenky.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020