CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Návraty

Od 17. září budou ve výstavních síních muzea vystaveny výtvarné práce sedmi umělců ze Slovenska, majících blízký vztah k našemu regionu.

Někteří se tu narodili, ale dnes žijí za naší nejbližší východní hranicí, jiní se nám ze Slovenska naopak přistěhovali. Všichni ale potvrzují teorii, že Československo v kulturní oblasti nezaniklo. A ještě jedno mají společné. Jsou absolventy Vysoké školy výtvarného umění v Bratislavě. Na koho a na co se můžeme těšit? Svým výběrem z tvorby se představí umělci různých generací a různého zaměření, všichni s akademickým výtvarným vzděláním - Karel Prudil, Lubica Prudilová, Ĺubica Sitáková-Prudilová, Veronika Witzová, Eva Benešová, Yvonna Hanáková a Sylvia Hanáková. Výstavní síně zaplní obrazy, grafika, kresby, fotografie i plastiky. Hnacím motorem celého tohoto uskupení je ak. malíř Karol Prudil, který se vrací do Svitav po více než půl století. V letech 1951-55 totiž studoval na svitavském gymnáziu a tak věřím, že se na vernisáži setká s některými ze svých tehdejších spolužáků. Krom mnoha výstav v České a Slovenské republice vystavoval také v Rakousku, Holandsku, Itálii, Egyptě, jeho díla jsou ve vlastnictví mnoha institucí, firem i v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. V současnosti pracuje nejen v oboru malby, ale také ve výtvarné tvorbě v architektuře (mozaiky, reliéfy, plastiky…) a uměleckém designu. A je nám ctí, že se rozhodl své kulaté, 75 narozeniny oslavit se svými přáteli právě ve městě svých středoškolských studií.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022