CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Natvrdlí

Výstava obrazů absolventů pražské AVU

NATVRDLÍ
Čtvrtek, 20.9. v 17 hodin
Vernisáž výstavního projektu, představující tvorbu čtyř výrazných osobností mladší generace. Reprezentativní výstava představuje aktuální tvorbu členů uměleckého seskupení Natvrdlí – Karla Jerie (1977), MICLA (1969), Lukáše Miffka (1978) a Jaroslava Valečky (1972). Tyto čtyři výrazné umělecké osobnosti svým dílem obhajují pozice figurativní malby a rozvíjejí tradici poutavého obrazového sdělení. Program Natvrdlých je založen na myšlence tolerance, volnosti projevu a „nestydaté natvrdlosti“. Na „natvrdlém“ trvání na radosti z malířské práce, na „natvrdlé“ závislosti předstoupit před bílé plátno, cítit vůni barev, štětci se ho dotýkat a dát průchod své tvůrčí vizi, bez ohledu na trendovost a v uvědomění si relativity obecných soudů. Natvrdlí usilují o formování výtvarného tvarosloví, které je nezaměnitelným otiskem umělcovy jedinečnosti, stejně jako ukazatelem jeho vrcholné tvůrčí dovednosti. Mezi ideu a výsledné dílo nestaví jiného prostředníka než čistě malířské prostředky. Nalezli si vlastní tvůrčí prostor spíše v intuitivní rovině než v oblasti spekulace. Malují obrazy, které svou existenci opravňují jen samy sebou. Pojímají malbu v novém významu osvěžující „hry“, volně a fantaskně manipulující s realitou, aby citově vyprahlému diváku poskytli neopakovatelný, co nejautentičtější zážitek.

Karel Jerie: 1999-2005 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. A. Střížka, ateliér prof. M. Rittsteina. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes a zakládajícím členem občanského sdružení na podporu komiksu Seqence.

Michal Novotný: 1990 -1997 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. J. Načeradského, ateliér prof. K. Nepraše a ateliér prof. J. Davida.

Lukáš Miffek: 1999-2005 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. A. Střížka, ateliér prof. M. Rittsteina. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Jaroslav Valečka: 1991-1998 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. J. Sopka, 1994 Vestlandes Kunstakademi, Bergen, 1995 Staatliche Kunstakademie, Karlsruhe, 1996 Royal Academy, Rotterdam. Je členem skupiny „Prague stuckists“.

Rea Michalová: 1998-2007 FF UK, obor dějiny umění, od 2008 kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Je členkou Association internationale des critiques d’art (AICA), Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Spolku výtvarných umělců Mánessoučasné výtvarné scény – Karla Jerie, MICLA (Michala Novotného), Lukáše Mifka a Jaroslava Valečky. Výstavu uvede Rea Michalová, kurátorka Národní galerie v Praze.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020