CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Muzejní noc 2012

Muzejní noc ve Svitavách 2. 6. 2012
MUZEUM NA CESTÁCH
Pořádá Městské muzeum a galerie, Český esperantský svaz, Domov na rozcestí a Fotoklub Svitavy

Opět po roce se návštěvníkům muzea v sobotu 2. června otevřou dokořán jeho pomyslné brány do pozdních nočních hodin. Každý rok má své téma – to letos budeme cestovat. Nejen v čase, ale i geograficky. Posuďte sami:

PROGRAM:

MUZEUM ESPERANTA

16:00 125 LET ESPERANTA
Vernisáž nové celoroční výstavy s kulturním programem

19:00 PUTOVÁNÍ ČASEM I PROSTOREM
Promítání krátkých filmů o esperantu v češtině i v esperantu

22:00 SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ
S kytarou a jinými nástroji (v češtině, esperantu i jiných jazycích)

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE

18:00 NAMIBIJSKÉ SAFARI
Vernisáž výstavy fotografií, preparovaných exotických zvířat a předmětů typických pro Afriku. Výstavu uvede rodilá Namibijanka, zazní africké rytmy, výstava bude doplněna o dětskou dílnu (výroba afrických panenek, luků, pracovní listy...)

19:00 AFRICKÉ RYTMY
Koncert hudební skupiny Gri-gri z Vysokého Mýta na muzejní zahradě

18:00- 24:00 OTEVŘENÉ MUZEUM
Zdarma budou zpřístupněny stálé expozice Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy a Z historie praní, dále výstavy Namibijské safari a Národní výstava amatérské fotografie, muzejní zahrada.

18:00- 22:00 TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘŮ
Nahlédnutí do depozitáře praček se slovním doprovodem kurátora sbírky. Uvidíte (společně s expozicí) již na 190 kusů pracích strojů, každý jiný...

22:00 – 24:00 DERNISÁŽ NÁRODNÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
Zakončení národní výstavy amatérské fotografie ve spolupráci s Fotoklubem ve Svitavách a tajuplným zajímavým hostem.

DOMOV NA ROZCESTÍ

18:00 - 24:00 CAFÉ ROZCESTÍ
Posezení na muzejní zahradě i v kavárně Café Rozcestí při dobrém občerstvení. Obsluhovat návštěvníky budou klienti Domova na rozcestí.

19:00-22:00 OTEVŘENÉ DVEŘE
Možnost prohlédnout si prostory chráněného bydlení a dílen klientů Domova na rozcestí. Zakoupením rukodělných výrobků klientů podpoříte provoz této sociální instituce.

OTTENDORFERŮV DŮM

20:00 MUZEUM NA CESTÁCH DO HISTORIE
Věříte, že historie může být zábavná i poučná? Víte, jak Svitavy přišly ke svému jménu a co se odehrálo u Čertova kamene? Odpověď vám dá divadelní rekonstrukce nejstarších pověstí o městě. Nepříliš mladý mnich Valsodar bude vyprávět staré příběhy a herci vídeňského divadla, zdejší skauti, sehrají unikátní pantomimické etudy. Mluvená pantomima plná hudby, tance a zpěvu, to tu ještě nebylo. Aby také ne, vždyť sál Ottendorferova domu slaví 120 let od svého vzniku. Historická rekonstrukce legend je určena především dětem, ale poučit se mohou všichni, včetně herců.

18:00 – 24:00 VEČERNÍ POSEZENÍ PŘI ČAJI
Pro milovníky dobrých čajů, kávy vodních dýmek a příjemné atmosféry bude otevřena až do půlnoci čajovna U černého draka .

Změna programu vyhrazena

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020