CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Miroslav Blažek - Mirka Buryšková

Miroslav Blažek, Mirka Buryšková – obrazy a malované kameny
9. března – 6. dubna

Miroslav Blažek není autorem svitavským návštěvníkům výstav neznámým. Jeho fantazijní obrazy promlouvají k divákům již několik let na pravidelných výstavách výtvarníků svitavského okresu, má zde mezi nimi spoustu přátel a tak není divu, že se rozhodl u příležitosti svého kulatého životního jubilea ohlédnout za svou výtvarnou tvorbou právě v našich výstavních síních. Obrazy profesionálního lékaře a amatérského malíře doplní motivy kreslené na zvláštním podkladě – na přírodním kameni. Kámen je zvláštní materiál – bývá krásný sám od sebe. Výtvarnice Miroslava Buryšková, kterou si k vystavování malíř přizval, jej nechává promlouvat, využívá původních vlastností, které kameny mají – tvaru, barvy i struktury, to vše podněcuje její fantazii. Pastelky v ruce autorky jen zvýrazňují motivy, které na podkladě ještě před začátkem výtvarného procesu vidí: obličeje, zvířata, ptáky, celý betlém či jen shluk barev – mozaiku.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020