CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Každý jinak - Patricia Bereni a Petr Probst

Městské muzeum a galerie, vernisáž 22. března, zazpívá pěvecký sbor Červánek

Patricia Bereniké Staňková externě studovala kresbu u akad. malíře Borise Jirků na Vysoké Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde si rovněž vyzkoušela litografii pod vedením Vladimíry Šturmové. Následné studium religionistiky a filosofie na Teologiocké fakultě a dějin na Pedagoggické fakultě UK pro ni bylo obrovským zdrojem inspirace, která trvá dodnes a zrcadlí se jak v jejím myšlení a hodnotách, tak i v její práci. Její tvorba je na hranici realismu a mystiky, její vášeň pro detail upozorňuje na věci mnohdy opomíjené a nepovšimnuté. Své představy často přenáší i na zdi pokojů či domů. Věnuje se také plastikám a jejich odlévání do různých materiálů. Pro nakladatelství Accent ilustrovala několik knih, z nichž upozorňuji zvláště na « 33 nejkrásnějších zřícenin Čech, Moravy a Slezska ». V současné době žije v Německu.

Petr  Probst je původním povoláním technik, malovat začal pro své potěšení v sedmdesátých letech minulého století. Zpočátku v jeho obrazech převládalo okouzlení krajinou, ale to bylo brzy vystřídáno tvorbou fantazijní, dosahující až k hranicím surrealismu. Velký vliv na jeho další malířský vývoj měly návštěvy Itálie, tvorba italských malířů let meziválečných je dodnes jeho zásadní malířskou inspirací. V současnosti v jeho tvorbě převládá téma krajinné malby a dnes již pomalu zanikajících městských zátiší, či starých průmyslových oblastí měst.
Spíše než výtvarné výboje nabízí zastavení se nad pohledy prostými, běžnými a míjenými v denním shonu, nebo nad kouskem krajiny, o níž oko zavadilo třeba i náhodou, nebo si ji mysl stvořila k obrazu svému.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021