CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Jiří Křiklava - František A. Bečka

Jiří Křiklava – obrazy
František Bečka – kované plastiky, sochy
14. 6. – 21. 9. výstava prodloužena!!! 
Vernisáž: v sobotu 14. června, zahraje Barell band z Ústí nad Orlicí – od 16 hodin bude hrát k poslechu na muzejní zahradě.

Jiří Křiklava je autor nevšedního výtvarného pojetí. Narodil se v osadě Ovčín poblíž Kameniček, a tak se jeho prvním oblíbeným malířem stal – kdo jiný – než Antonín Slavíček. Pracoval jako návrhář obuvi - jako Andy Warhol – stejně jako on získal za své návrhy řadu ocenění a přesto – stejně jako Andy - zběhl k malířství, fotografii a hudbě. Jeho učiteli byli ak. malíř Jaroslav Kopecký a Alois Chocholáč.

Ve své tvorbě se inspiruje světem obyčejných předmětů, symbolů, v poslední době také komunikací barev a tvarů. V posledním desetiletí se věnuje intenzivně také fotografii, dlužno dodat že pracuje klasickou fotografickou technikou, kterou dnes mnoho autorů opouští. Jeho fotografie se pokouší o objevování nových světů, mnohé si nezadají s originální výtvarnou výpovědí. Bez zajímavosti není ani fakt, že v letošním roce se už s jeho jménem ve výstavních síních našeho muzea setkali – získal totiž za snímek „Pohled fantazie“ první cenu v národní soutěži amatérské fotografie.

Obrazy a fotografie na stěnách galerie doplňují v prostoru výtvarná díla uměleckého kováře, kamenosochaře a malíře Františka A. Bečky. Autor začínal malováním obrazů, pokračoval plastikami z kamene a dřeva, až zvítězilo železo a měď. Dnes tyto materiály dovedně kombinuje. Vytváří volné plastiky, věnuje se však především sakrální tématice a zhotovování nejrůznějších historických replik.

A tak mezi jeho pracemi najdeme měděnou kovanou fontánu vedle kovaného Ježíše Krista v životní velikosti či replik historických zbraní. Ty jsou zastoupeny např. ve sbírkách Národního muzea v Praze, či ve sbírkách muzeí v Košicích a Stuttgartu. Jeho umělecká díla mohou obdivovat lidé po celém světě – v galeriích, muzeích, kostelech, soukromích sbírkách i na volných prostranstvích. Vystavoval v Miláně, Athénách, Londýně. Stuttgartu, New Yorku, Paříži, Wroclavi, Varšavě, Vídni, Bratislavě a samozřejmě na mnoha místech naší republiky.

Na vernisáž přijede oběma autorům zahrát swingová kapela Barell band z Ústí nad Orlicí, která bude po 16 hodině pokračovat koncertem s repertoárem 20. – 40. let minulého století na muzejní zahradě.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020