CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Humorest 1990

Humorest 1990–2020

Na počátku devadesátých let svitavské muzeum hostilo výstavu Humorest, která s využitím kresleného humoru reflektovala aktuální politickou a společenskou situaci, vzniklou po 17. listopadu 1989. K třicetiletému výročí uvedené výstavy ji rádi znovu představujeme veřejnosti. Řada z vystavených kreseb totiž na své aktuálnosti nijak neztratila. Zavzpomínejte s námi na dobu před třiceti lety a připomeňte si tehdejší kreslíře.Prohlédnout si můžete vtipné obrázky od těchto autorů:

Ivan Kováčik, Petr Zadražil, Pavel Kotyza, Josef Brožek, Václav Souček, František Okruhlica, Michal Hamerník, Lubomír Lichý, Stanislav Mlynář, Lubomír Kotrha,
Oldřich Krupička, Jaroslav Cimprich, Iva Nováková,
Petr Hlavinka, Pavel Hrabovský, K. Štětina, Petr Urban,
Vojto Haring, Jan Vobr, Jaroslav Cita, Jozef Vydrnák,
Jiří Hiršl, Miloslav Martenek, Milan Lipovský,
Lubomír Matoušek, Ladislav Růžička, Josef Pospíchal,
Dušan Kostovčík, Richard Svitalský, Oldřich Dvořák,
Jozef Zvonček, Jindřich Otta, Petr Kaplan, Miloš Krmášek, Monika Tobischová, Roman Kubec, Jan Korbel,
Vladimír Doubal, Václav Šípoš, Pavel Langhans,
Svatopluk Machala, Martin Žitňanský, Václav Šveňha,
Pavel Kundera, Jano Valter, Olga Pazerini, Laco Torma, Zdeněk Krumpl, Jan Schinko, Luboš Drastil,  Hana Novotná, Juraj Pekár, Vladimír Balcar

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022