CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Brouk Pytlík očima entomologa

Brouk Pytlík očima entomologa

Na podzim se příroda pomalu ukládá ke spánku a zvířata řeší, jak přežít těžké období mrazu a zimy. Městské muzeum a galerie ve Svitavách se však letos trochu vzpírá zaběhnutému koloběhu a svým návštěvníkům připravilo výstavu z podivuhodného světa hmyzu. Nejde přitom o obyčejné brouky, ploštice či motýly, ale o hrdiny z knih Ondřeje Sekory!

Termín: pondělí 13. 9. 2021 – neděle 14. 11. 2021

Místo: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Tvůrce Ferdy Mravence přivedl nejednu generaci čtenářů k zájmu o přírodu i vše živé. A přestože každý z nás už někdy potkal pracovité mravence či krásné berušky, jen málokdo se setkal s majestátním roháčem, mohutným tesaříkem obrovským a žravou larvou mravkolva, známou jako Ťutínek. Ti všichni a mnozí další jsou součástí naší nové výstavy, která spojuje klasickou entomologii s řadou interaktivních prvků.

K vidění je řada preparátů, doplněná o povedené modely, zkameněliny i živé znakoplavky, potápníky, střevlíky a larvy vážek. Každý si navíc může detailně prohlédnout kůrovce, určit mravence, poslechnout cvrčky nebo objevit pravěké mouchy zalité v jantaru. Pro děti je připravena spousta her, mezi něž například třeba tvorba schránek chrostíků, sestavování hmyzích chemických látek a vytváření ideálního opylovače. Dojde také na hledání skutečného brouka Pytlíka a zjištění, kolik mravenčích dělnic by uneslo právě Vás!

Nevynecháme ani Ondřeje Sekoru, s jehož životem a dílem všechny seznámí samostatná sekce výstavy. Ta obsahuje různé fotografie, unikátní loutky či mistrem vytvořený ragbyový pohár. Dojde též na ukázku Sekorových domácích i zahraničních publikací a další úkoly pro nejmenší.

Nechybí ani doprovodné akce. Již v sobotu 25. 9. proběhne pod vedením entomologa Jakub Kováře vycházka za bezobratlými do okolí Svitav. Na říjen a listopad jsou plánovány přednášky o sociálním životě hmyzu a samotném Sekorovi. Nic z toho by nevzniklo bez finanční podpory Ministerstva kultury ČR, spolupráce s Moravským zemským muzeem a pomoci přátel, odborníků i dalších institucí.

Unikátní propojení přírody s uměním tak nově najdete nejen v obrázcích Ferdy a jeho přátel, ale také v našem muzeu. Proto neváhejte a přijďte navštívit hmyzí mikrokosmos, nebo si zavzpomínat na oblíbené příběhy svého dětství. Brzy na viděnou!.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021