CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

37. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie Svitavy 2017

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA FOTOGRAFIE SEDMATŘICÁTÁ

Poprvé se konala Národní soutěž a výstava amatérské fotografie už v roce 1970 v Brně, po pár letech se přesunula do Olomouci a Kolína.  A od roku 1996, tedy již po dvaadvacáté je jejím přístavem město Svitavy.

Rukama děvčat ze Střediska kulturních služeb prošlo letos 859 snímků od 148 autorů a 10 kolektivů. Hodnocení snímků je vždy v gesci odborné poroty, jejímž předsedou byl pro letošní rok doc. Josef Ptáček. Potěšující je, že se Svitaváci v celostátní konkurenci neztratili. V anonymním hodnocení získal náš Fotoklub první cenu a fotografie svitavských autorů najdete mezi snímky vybranými na výstavu.
Premiéra výstavy se bude konat jako v minulých letech ve svitavském muzeu, její reprízy v Praze, Plasech, Turnově a Nitře na Slovensku. Ale fotografie najdete i v dalších místech města, ve Fabrice, kině Vesmír, v Kavárně v Parku či v kavárně Rošambo.

Kromě soutěže a výstavy jsou na víkend v polovině května plánována také fotografická setkávání. Ve Svitavách a letos poprvé také v Moravské Třebové. V pátek 12.5.  výstava na šňůrách ve Fabrice, v sobotu 13.5. vyhlášení výsledků v Ottendorferově domě, diskuze nad vystavenými fotografiemi v muzeu, fotosafari v okolí Svitavy, fotografická dílna v muzeu, setkání  generací, kolekce významných autorů, fotografické weby ve Fabrice. V neděli  14.5. se akce přesune na Foto-festival  do Moravské Třebové, kde zájemce čekají výstavy a semináře Terezy z Davle a kameramana Petra Koblovského.

Nenechte si ujít svátek fotografie, který se v našem regionu koná pouze jedenkráte za rok.

Protokol:
Zápis z jednání poroty
                                                                                                          
Porota pracovala ve složení:

předseda           doc. MgA. Josef Ptáček
členové         PhDr. Věra Matějů
MgA Jana Teplá
MVDr. Rudolf Němeček
MgA. Petr Vilgus Ph.D.
Tajemníci poroty Milan Sedláček, Dagmar Schulzová

Porota hodnotila:
Celkem zaslaných 859 snímků  od 148 autorů a 10 kolektivů.    
                              
kategorie    A01      88 snímků         46 autorů
kategorie    A02      12 snímků          8 autorů
kategorie    A1      520 snímků          89 autorů
kategorie    A2      129 snímků          32 autorů         
kategorie    B         122 snímků        10 kolektivů (62 autorů)
               
Porota uděluje ceny v tomto pořadí:
Kategorie A 01                               
1. cena         Lucie Šnipsová              Marek I                    
2. cena         Jakub Kloboučník          Brýle   
3. cena         Kateřina Jouklová        Spěch               
Čestné uznání        Kateřina Zaňková                  O přestávce

Kategorie A 02   
1. cena                Dominik Bek          Splynutí I
Čestné uznání     Linda Zouharová   Alenka v říši divů

Kategorie A1
1. cena            Ján Zahornacký      Čekání   
2. cena            Jiřina Marášková    Zážitek, Pozor            
3. cena            Tomáš Klika            Brouci aneb autoservis ve starém stylu I, II, V
Čestné uznání         Eva Bartovičová        Světlo II, IV, V (Žena, Příšera, Žrout)
Eva Stanovská        Moře je radost II, III

Kategorie A2
1. cena             Jana Vážná         Pocta O. Zoubkovi III, Svět vnuků III, Odkud jdou a kam   
2. cena             Jiří Cvrkal            Občas si všimněte, po čem šlapete           
3. cena             Milan Lhoták       Tak se žilo III, IV
Čestné uznání  Pavel Šedivý      Okno
Čestné uznání  Jana Vážná        Legrácky III, V (Štětec, Know how)               

Kategorie B
1. cena           Fotoklub Svitavy        Dvojice
1. cena           Fotoklub ALFA Pardubice    Souvislosti       
Čestné uznání         SŠ Brno – FM 3        Splynutí      

Cena SČF - vzpomínka na prof. L.Barana     Monika Simek Fulková    Twister         

Cena Foma s.r.o. Hradec Králové        Stanislav Odvářka        Králova zahrada I-IV
        
Cena IMPULS Hradec Králové             František Novotný        Noční grafika    

Cena časopisu FOTO                            Ján Zahornacký        Čekání

Cena ZONER  PRESS                                Daniel Kusák                   Moderna za oknem, Holubí dům

Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové    Petr Soukeník            Soumrak nad městem, ... a kam dál?        

Cena starosty města Mgr. D. Šimka         Jiří Vít                Jarní proměny 1, 2

Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra         Bohuše Hácová        Stopy I

Seznam vystavujících

Anděl Jan  ASČF
Báča Milan 
Bartovičová Eva
Bartůšek Václav
Bažant Zdeněk
Bek Dominik
Beneš Jindřich
Bernhard Jan ASČF   
Bičiště Jiří
Blajda Jaroslav
Blajdová Eliška
Bocko Ján
Bubílek Bohumír
Cimburková Ema 
Cvrkal Jiří ASČF
Čížková Doubravka
Čížková Jana
Domanský Stanislav MPSA, EFIAP
Duchatschová Adéla
Durdík Jiří
Dvořák Milan
Fukal Rudolf
Göttlichová Kateřina   
Gut Tom
Hácová Bohuše
Hladík Tomáš
Horák Marek
Hornová Tereza
Hrubá Adéla
Chovanec Michal
Chvátalová Sabina
Janeček Josef
Jouklová Kateřina
Klika Tomáš  
Kloboučník Jakub
Knapik Zdeněk   
Knapiková Jana
Kočí Jiří
Kolář Michal
Korbelová Marie
Kornatovský Ivo
Kovářová Lucie
Kratěnová Julie
Kubík Jaroslav    
Kufa Kičeřok Jan
Kurková Taťána
Kusák Daniel
Kyllarová Nikola
Lahovský Václav
Látal František
Lhoták Milan
Linguerri Julia
Máčalová Michaela
Maděra Stanislav
Malotín  František     
Marášková Jiřina
Mareš Jaroslav
Marešová Helena
Mikšík Ivan
Mikulíková Veronika
Nosková Kristýna
Novotný František      
Odvářka Stanislav
Pakosta Jan
Pavlík Jakub
Petráš    Jaroslav
Petříček Otakar
Pilát Miroslav
Polák Michal
Posltová Hana
Příborský Jiří
Richter Jindřich
Romanová Kateřina
Romanovský Adam
Roštlapilová Tereza
Růžičková Jenifer
Ryška Milan
Sedláček Václav
Simek Fulková Mon
Smejkal Jiří
Soukeník Petr
Spáčilová Eva
Stanovská Eva     
Stejskalová Anna   
Syslova Leona
Šaňáková Lucie
Šedivý Pavel
Široká Věra
Šitinová Tereza
Šnipsová Lucie
Tomková Nikola
Vážná Jana         
Víšková Sára
Vít Jiří
Voborná Aneta
Vodehnal Jindřich
Volevecký Miroslav
Voráček Lukáš
Vosáhlová Marie
Vykulilová Alena
Zahornacký Ján MZSF, AFIAP
Zaňková Kateřina
Zouharová Linda 
Zuchová Marcela

FK Svitavy, FK ALFA Pardubice,
FK Střední škola Brno FM3, FK OMEGA Hradec Králové, Klub přátel fotografie Karlovy Vary

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020