CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

30. národní přehlídka amatérské fotografie

Ano, letošní ročník soutěže amatérských fotografů z celé České republiky má v titulu číslici třicet. A přesně polovina soutěží a následujících premiérových výstav se konala ve Svitavách. Jak k tomu došlo? Pojďte spolu se mnou nahlédnout do katalogu šestnáctého ročníku. Věra Váchová-Šmoková tam tehdy mimo jiné napsala: „...Mračna se stahovala nad 16. Národní soutěží amatérské fotografie, když koncem minulého roku odmítlo náhle vedení Regionálního muzea v Kolíně další spolupráci. Staré české přísloví „v nouzi poznáš přítele“ se naštěstí potvrdilo i zde. Tím přítelem se pro pořadatele IPOS-ARTAMA v Praze stalo Středisko kulturních služeb ve Svitavách, když prostřednictvím obětavé paní Aleny Mauerové nabídlo této akci střechu nad hlavou. Současný stav ukazuje na trvalou spolupráci do budoucna. Středisko kulturních služeb a svitavské Městské muzeum a galerie, kde jsou pro výstavy k dispozici čtyři krásné sály, mají velmi těsné kontakty a vstřícné ředitele. Je tedy naděje, že vznikne tradice Národních soutěží amatérské fotografie, vázaných na město Svitavy…“

Prorocká slova Věry Šmokové se naplnila. A co fakt, že jsou právě Svitavy spojené s celostátní soutěží a výstavou fotografií znamená pro pořadatele? Vyhlásit soutěž, obeslat fotografy, shromažďovat zaslané fotografie do soutěže. Poté pozvat odbornou porotu, která vybere nejen snímky na výstavu, ale také ty nejlepší, oceněné. Do muzea pak přijdou krabice s cca 250 fotografiemi od stovky autorů. Ke každé z fotografii se vyrobí popiska a pak se roztřídí podle kategorií, autorů a obsahu a začne instalace do rámů. Po umístění na stěny výstavních síní může výstava očekávat první návštěvníky. A těmi jsou vždy právě autoři vystavených snímků, kteří se sjedou z celé naší republiky.

Technický vývoj jde i v oblasti fotografie neustále dopředu a tak byli pořadatelé nuceni tyto změny zohlednit v propozicích soutěže. Od roku 2005 se součástí katalogu k výstavě (každoročně graficky velmi zdařilého) stalo i DVD s fotografiemi, které porota na výstavu vybrala. V průběhu těch patnácti let se ve funkci předsedy poroty vystřídala řada zvučných jmen. Od prof. Jána Šmoka přes Jindřicha Štreita, Jiřího Všetečku až po Miroslava Vojtěchovského. Ten vedl porotu i v letošním roce, kdy porota hodnotila 842 snímků od 91 autora a 8 kolektivů. Ocenění se samozřejmě dozvíte až na vyhlášení výsledků při vernisáži, které se bude konat v sobotu 15. května v Ottendorferově domě. Když jsem ale nahlédla do výsledkové listina, tak jsem s potěšením mezi oceněnými jednotlivci objevila dva Svitaváky a také Fotoklub Gymnázia.

A tak mi dovolte pozvat nejen fotografy na tuto výstavu slovy předsedy soutěže, prof. Miroslava Vojtěchovského: … I v této letošní kolekci je celá řada působivých fotografických obrazů, které si najdou svoje nadšené, nebo alespoň uspokojené díváky…

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020