CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

29. národní přehlídka amatérské fotografie 2009

SVÁTEK FOTOGRAFŮ VE SVITAVÁCH

Jako každoročně (už od roku 1996) se do Svitav v polovině měsíce května sjedou amatérští fotografové z celé České republiky, aby vyslechli verdikt poroty národní soutěže amatérské fotografie. Porota pracovala v tradičním složení, jen její předsedkyní byla poprvé v historii žena, a sice Věra Matějů. Při výběru fotografií na výstavu jí sekundovali členové poroty Miroslav Hucek, Jaroslav Šimon, Marcela Řezníčková, ze Slovenské republiky přijel Miroslav Zaťko a pořadatelské město zastupoval předseda svitavského fotoklubu Milan Báča.

Porota hodnotila celkem 1113 snímků od 138 autorů a 12 kolektivů ve čtyřech kategoriích. Kategorie A0 je pro autory do 20 let, jejichž fotografie byly oceněny na postupové fotografické soutěži Náchodská Prima sezona, nebo Juniorský mistr SČF. Kategorie A1 a A2 je pro autory bez rozdílu věku, první - volné téma, fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu), druhá - téma experiment, fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či použití obou těchto technologií). V kategorii B soutěží kolektivy. My už samozřejmě známe výsledky, ale protože slavností vyhlášení bude probíhat v Ottendorferově domě a muzeu až 16. května, neprozradíme je. Snad jen můžeme naznačit, že Svitaváci se v celostátní konkurenci neztratili.

Letošní soutěž a výstava, kterou pořádají za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje Národní Informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze a Středisko kulturních služeb ve spolupráci se svitavským muzeem se koná již po devětadvacáté, po čtrnácté ve Svitavách - takže příští ročník bude dvakrát jubilejní.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021