CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Hledání hvězdy Davidovy

Važte si života svého i druhých, respektujte se a nikdy v sobě neztraťte lidství. Helga Hošková-Weissová

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY – SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI
Pořádá: Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Římskokatolická farnost, Středisko kulturních služeb a Městská knihovna ve Svitavách


25. 3. – 7. 5. / muzeum / výstava
SMÍŘENÍ

Poselství hvězdy Davidovy - výstava obrazů Václava Lamra s tématikou starozákonních příběhů a židovských symbolů.

Čt./30. 3./19:30/Kino Vesmír/film
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU    
Celý svět ví, že k holocaustu skutečně došlo, ona to teď potřebuje dokázat. Film inspirovaný  skutečnou událostí. Spisovatelka Deborah Lipstadt  (Rachel Weisz) musí bojovat o historickou pravdu, když jí David Irving žaluje pro urážku na cti...

Čt./6.4./10:30 a 11_30/ kostel na náměstí/divadlo s besedou
ANDĚL Z DACHAU   
Divadelní představení Misijního klubka a následná beseda o životě P. Engelmara Unzeitga, představení bylo poprvé odehráno u příležitosti oslav jeho blahořečení.

Čt./13.4./17:00/náměstí Míru
KÁMEN ZMIZELÝCH
Pietní položení Kamene zmizelých židovskému advokátu Oskaru Beerovi před domem č. o. 41 na náměstí.
Čt./13.4./18:00/klub Tyjátr/koncert
BLUES Z MAISELOVY ULICE  
Autorský, literárně - hudební pořad spisovatelky Vlasty Rut Sidonové a skladatele/muzikanta Josefa Gušlbauera. Úsměvný i vážný pohled na život dnešních, zejména pražských Židů.

Čt./20.4./11:00/kino Vesmír/film a přednáška
DĚTI ANTONÍNA KALINY    
Český dokumentární film Stanislava Motla a Pavla Dražana o zapomenutém třebíčském rodákovi Antonínu Kalinovi. Vězeň KT Buchenwald soustředil na svém bloku na 1300 dětí a s nasazením života je zachránil před pochodem smrti. Film přijede představit a přednášet bude český lovec nacistů Stanislav Motl.

Čt./27.4./17:00/klub Tyjátr/představení knihy
ČESKÁ CIKÁNSKÁ RAPSODIE - ČERNÝ PARTYZÁN ZE SVITAV      
Trilogie o životním příběhu Josefa Serinka z pera historika Jana Tesaře. Josef Serinek, ve Svitavách známý jako Černý partyzán, nadiktoval v letech 1963–64 vzpomínky Janu Tesařovi, který je opatřil poznámkami a nakladatelství Triáda je v roce 2016 vydalo. Knihu přijedou představit editoři a vnuk Josefa Serinka.

Projekt je finančně podporován grantovým programem Pardubického kraje.

Výstava s názvem Neztratit víru v člověka zapůjčená ze Židovského muzea v Praze
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020