CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Dny evropského dědictví

EHD - NÁVRAT KE KOŘENŮM
neděle 14. září    13:00 – 17:00

Neděle 14. září,  13:00 – 17:00 hod.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají veřejnosti brány památek, většinou s doprovodným programem.
V letošním roce vás zvemedo muzeu.  Čekají vás tu zdarma přístupné stálé expozice a také výstavy. Budete mít úplně poslední příležitost si prohlédnout dvě jedinečné výstavy, které byly lákadlem letošní turistické sezony: Alois Petrus – příběh řezbáře a Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny. V rámci doprovodných programů jsme připravili od 15 hodin Křest nových muzejních publikací a bonus na závěr:  komentovanou prohlídku výstavy obrazů z ojedinělé sbírky České spořitelny v podání kurátorky Duňi Panenkové. Kdo slyšel v červnu její úvodní řeč na zahájení výstavy a poté povídání o umění (a nejen o něm) po vernisáži, určitě si poslední prohlídku výstavy s poutavým výkladem nenechá ujít.
Součástí EHD bude i vzpomínkové položení Kamenů zmizelých na náměstí, ale o tom článek níže.
A tak se s námi přijďte navrátit ke kořenům – dějin města, řemesel, umění. Těšíme se na vás..

Dva nové kameny zmizelých - Stolpersteine
V pondělí, 15. září 2014 ve 14 hodin na spodní části náměstí před domem čo. 13 (zlatnictví).


Kameny zmizelých, tedy Stolpersteine, budou pokládány za přítomnosti autora myšlenky, německého umělce Güntera Demniga. První kameny byly položeny v roce 1995 v Kolíně nad Rýnem. Svitavy se dostaly do společnosti měst, které si oběti nacismu a holocaustu každoročně připomínají v projektu Hledání hvězdy Davidovy. Na návrh Radky Obloukové, která se po léta osudům Svitavanů s Davidovou hvězdou věnuje, byla vybrána jména dvou židovských lékařů, manželů Alberta a Olgy Mellerových. Ti část svého života prožili právě ve Svitavách, v nichž se stali významnými osobnostmi, nejen z hlediska odborného, ale i lidského. Albert se narodil roku 1890, Olga byla o sedm let mladší. V roce 1943 byli deportováni do Terezína a jejich společný osud se naplnil téhož roku v Osvětimi, kde byli zavraždni. Kadiš za zemřelé přednese Boris Selinger, zástupce brněnské židovské obce.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020