CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

PŘEDNÁŠKA: Dalekohled a pozorovací technika, 2. 2. od 17:00

23.09. 2022

Ve čtvrtek 2. února 2023 proběhne od 15:00 v Městském muzeu a galerii ve Svitavách přednáška Ing. Antonína Švejdy z Národního technického muzea. Seznámí nás se 400letou historií přístroje, který umožnil lidem proniknout do tajů vesmíru.


Éra moderní astronomie začala objevem dalekohledu r. 1608. Na samém počátku ho proslavil svými objevy G. Galilei. Na něho navázal J. Kepler v Praze a sestrojil nový typ dalekohledu, který se používá dodnes. Dalším mezníkem bylo vybavení objektivu dalekohledu zrcadlem. V polovině 19. století byla k záznamu pozorování použita fotografie. Pomocí dalekohledu bylo objeveno rozpínání vesmíru, hlavní poznatek astronomie 20. století. V současnosti se k pozorování používají aparatury v observatořích vysoko v horách a teleskopy na oběžné dráze.


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023