CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Valentin Oswald Ottendorfer (všechny fotografie)

zpět: Valentin Oswald Ottendorfer

Portrétní fotografie V. O. Ottendorfera (1860)
Rodný dům V. O. Ottendorfera (1890)
Piaristické gymnázium v Litomyšli
V. O. Ottendorfer jako člen akademické legie (1848)
Revolucionář M. Bakunin
Tiskárny Jakoba Uhla v New Yorku v letech 1834 - 1858
Výtisk novin New Yorker Staats Zeitung
Anna Uhlová (1815 - 1994) (kolem roku 1870)
V. O. Ottendorfer (kolem roku 1870)
Palác novin New Yorker Staats Zeitung (1871)
Nemocnice ve Svitavách (1883)
Areál svitavské nemocnice (kolem roku 1930)
Budova sirotčince a chudobinace (1892)
Ottendorferův přítel Johann Budig, starosta Svitav (1910)
Plány výstavby knihovny (1890)
Ottendorferova knihovna a čítárna (1892)
Stavba knihovny ve Svitavách (1891)
Vstupenka na slavnostní otevření knihovny (1892)
Donndorfova socha Mateřské lásky (1892)
Jižní alej se sochou Mateřské lásky a vilou Johanna Budiga
V roce 1929 navštívil knihovnu T.G.Masaryk
Úmrtní oznámení občanům Svitav
Hrob na Greenwoodském hřbitově v New Yorku (2007)
Portrét V. O. Ottendorfera (1890)
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022