CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Programy pro školy

Nabídka pro školní rok 2017/2018 Projekt „Škola v muzeu“ vychází vstříc všem vzdělávacím institucím. V souladu s moderními trendy muzeum připravuje řadu výstav, které doprovází vzdělávací program „šitý na míru“ žákům a studentům ZŠ, SŠ a také dětem z MŠ. Usilujeme o to, aby programy vhodně doplnily učivo probírané ve škole. Stále nabízíme i možnost navštívit programy řemeslné, historické, výtvarné a půldenní muzejní balíčky, které jsou složeny ze dvou volitelních programů. Obsah programů lze pozměnit dle vašich požadavků. Tak tedy neváhejte a přijďte do muzea. Vždyť všechny části vzdělávacího programu vaší školy nemusí být odučeny ve školních lavicích. Většina programů je upravena věku žáků a je vhodná pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Programy pro dětské skupiny:

Hlásit se můžete na tel.č. 461 532 704, lektor: Jitka Olšánová, nebo na: lektor@muzeum.svitavy.cz

Programy je možné navštívit jednotlivě nebo v různých kombinacích:


*****

Vojtěch Kubašta a jeho pohádkový svět

do 14. ledna 2018

Krásná výstava jedinečných pohádkových ilustrací, které na vás doslova vyskočí z knihy. Najdete tu Perníkovou chaloupku s ježibabou i Šípkovou Růženku, Kocoura v botách a mnoho dalších ilustrovaných příběhů v několika vydáních. Jsou zde také další výtvarné práce tohoto architekta papíru. Okouzlí vás prostorové pohlednice, přáníčka, betlémy i reklamní letáky, dopisní papíry a kouzelné mapy.
K výstavě je připraven program, kdy se dětem bude věnovat lektorka. Po prohlídce výstavy se pokusíme v dílničce vyrobit malou skládací knížečku, kterou si žáci odnesou domů.

Doporučená doba trvání programu: 60 - 90 minut (lze domluvit dle potřeby)
Cena programu: 30 Kč na žáka /doprovod zdarma

*****

Ta-jemná mechanika Kamila Andrese

do 14. ledna 2018

Krásná výstava jedinečných dřevěných pohyblivých betlémů.
K výstavě je připraven program, kdy se dětem bude věnovat lektorka. Součástí programu je i dílnička a povídání o vánočních zvycích.

Doporučená doba trvání programu: 60 - 90 minut (lze domluvit dle potřeby)
Cena programu: 30 Kč na žáka /doprovod zdarma

*****

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA S MĚSTSKÝM HISTORIKEM

S minulostí i současností Svitav děti seznámíme těmito programy:

Putování s městským historikem

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

děti se na procházce po historickém okruhu městem seznámí s historií Svitav, budov (radnice, dům U Mouřenína, Ottendorferova knihovna, muzeum, podloubí….) i jiných staveb (morový sloup, kašny…..). Navštíví Ottendorferovu knihovnu, galerii Venkovku, Živou zeď a rozhlédnou se z věže kostela, kde je umístěna i výstava o svitavských kostelech. Dozvědí se něco o svitavských osobnostech, některých svitavských pověstech.

Doporučený čas: 90 minut ( je možno dohodnout jinak)
Cena: 30Kč/žák
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

Kostel sv. Jiljí a staré hrobky význačných svitavských rodin

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

návštěva nejstaršího svitavského kostela, který byl založen litomyšlskými premonstráty v polovině 12. století a představoval v duchu legendy o sv. Jiljí útěchu poutníků a kupců nejen duchovní, ale i místo azylu před vstupem do nebezpečného pohraničního hvozdu. Na děti tu dýchne historie a čeká tu na ně i několik zajímavých pověstí. Děti budou pátrat po starých hrobkách o nichž se dozví někdy až neuvěřitelné příběhy.

Doporučený čas: 60 - 90 minut ( je možno dohodnout jinak)
Cena: 30Kč/žák
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

PŘEDNÁŠKY O HISTORII:

Hledání hvězdy Davidovy

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

je výstava věnovaná svitavskému rodáku Oskaru Schindlerovi a období holocaustu za 2. světové války. Děti si vyslechnou zajímavou přednášku o osudech Židů na Českomoravském pomezí, zahrají si na badatele a budou za pomoci badatelských listů a lektorky pátrat po stopách svitavských zmizelých sousedů, hledat budovy ve městě, v nichž Židé žili a zamýšlet se nad nesmyslností války.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

Historická vyprávění

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

městský historik seznámí děti s dějinami Svitav a okolí (výklad bude přizpůsoben věku), čeká na ně spousta pověstí a také promítání historických fotografií.
Děti se dozvědí o Svitavách vše od založení až po současnost.
Je však také možnost věnovat se podrobně jen určitému období.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

HISTORICKÉ HRY V MUZEJNÍ ZAHRADĚ

konání programu: od dubna do září roku - termíny dle předběžné dohody
Nově připravena i varianta, kdy si s historii budeme hrát uvnitř muzea, díky čemuž lze tento program využívat za nepřízně počasí i přes zimní období (od ledna 2016).
Je připraveno dostatek interaktivních herních prvků, které na sebe navazují. Program je tedy možné navštívit opakovaně a pro žáky tu bude vždy něco nového.

Přijďte se s dětmi dozvědět hravou formou něco o svitavské historii a architektuře. Staňte se staviteli chrámů a krásných budov a badateli nad místy, které čas změnil k nepoznání.
Na děti čekají různé úkoly
PEXESO: Tuto hru zná snad každý, ale naše pexeso je trošku jiné. Není jen o postřehu a hledání dvou stejných obrázků. Pokud budou děti pozorné zjistí, jak vypadala místa, kolem kterých dnes chodí, před několika lety. Dozví se, které budovy zmizely a které byly naopak postaveny.
MOTANICE: Že se dětem s této hry zamotá hlava, to je jisté, ale jen na chvílí a potom již hravě sestaví všechny tři budovy, které jsou krásně nakresleny na jejích dílech.
Každá budova je jiná a každá má svoje příběhy, některé děti jistě budou znát.
ARCHITEKTURA: Co je to sokl, štít nebo čuček? Kde tyto prvky na budově nalezneme a k čemu slouží dětem prozradí trojrozměrné puzzle svitavských budov. Je jich pět a stavba některých je opravdu náročná. A co teprve správné umístění budov na svitavském náměstí, to je tvrdý oříšek i když se jedná o opravdu známé budovy.
S některými herními prvky si budeme hrát společně a dozvídat se díky nim zajímavé informace s jinými budou žáci pracovat samostatně nebo ve skupinkách a zjišťovat potřebné informace, které na závěr vyhodnotíme. Nezapomeneme ani na výtvarnou část v programu, kdy budeme malovat a skládat 3D domy svitavského náměstí s podloubím.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

BABIČČINO VELKÉ PRÁDLO

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Součástí programu je návštěva „prádelny u pejska a kočičky“, kde si vypereme na valše, pracím zvonem či v originální japonské pračce a zjistíme na co slouží klikyhák a mandl. Za pomoci pracovních listů budeme pátrat po tajemných předmětech, surovinách k výrobě mýdla a vyluštíme si také, co je tím opravdu nepostradatelným pomocníkem v každé domácnosti.

Pro malé děti z MŠ a prvních tříd je tu připravena pohádka a jaká jiná než o praní. Krom praní, žehlení starými žehličkami a pátrání mezi starými pračkami budeme také tvořit. Během výtvarného úkolu děti příjdou na to, že i obyčejná pračka může být jedinečná.

Doporučený čas: 60 - 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

*****

TVOŘÍ, JAKO KDYŽ TISKNE

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Grafické techniky od tisku z výšky, hloubky a plochy, po zajímavé a netradiční grafické techniky.  Na vlastní oči uvidíte i prakticky zažijete rozmanitost a neomezené možnosti grafického tvoření. Děti a žáci si ve výtvarném ateliéru muzea vyzkouší vybrané grafické techniky. Hotová díla si odnášejí domů nebo do školy.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně veškeré pomůcky a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****


ZÁBAVNÁ POVÍDÁNÍ O VÝTVARNÉM UMĚNÍ

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Nahlédněte do různých období naší historie a poznejte, jací geniální malíři a umělci v té době žili, jak tvořili a jaká mistrovská díla vznikala. Jednotlivé přednášky jsou prováděny zábavnou a srozumitelnou formou s využitím obrazového materiálu, muzejní knihovny a interaktivních pomůcek v prostorách muzea a muzejních dílen. Na povídání plynule navazuje zážitkové, tematické tvoření odpovídající dané oblasti dějin umění. Vytvořená díla si pak žáci odnášejí domů nebo do třídy.

  • PRAVĚKÉ UMĚNÍ – MŠ, ZŠ
  • EGYPTSKÉ UMĚNÍ – MŠ, ZŠ

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně veškeré pomůcky a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

ATELIÉR V GALERII - VÝTVARNÉ TECHNIKY

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Tento program probíhá pod vedením výtvarníka a pedagoga nezávisle na aktuálních muzejních výstavách, je možné se objednat na čas, který vyhovuje Vám.
Cílem programu je naučit děti tvořit s radostí, seznámit je nejen s technikami, ale i s pojmy jako základní barvy, druhotné a doplňkové barvy, kompozice, kontrast, perspektiva… A to vše zcela jinak než ve škole. Pro děti bude změnou i prostředí, kde budou tvořit. Překvapením jistě budou výsledky na které se již nyní všichni těšíme. Výsledné dílo si jejich autoři jistě s hrdostí odnesou domů nebo jej využijí k výzdobě své třídy.

Při programu je třída rozdělena na dvě menší části, aby bylo možno se žákům při tvoření lépe věnovat. Jedna část je tvůrčí a vzniká při nich většinou kombinovanou technikou zajímavé společné dílo. Druhá část seznamuje žáky s vybranými výtvarnými technikami, uměleckými díly a  výtvarnými pojmy.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výtvarný materiál a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

****

MUZEUM ESPERANTA

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Program dětem odpoví na otázky o nejrozšířenějším umělém jazyce. Během programu se naučí i několik slov i frází tímto jazykem a pokusí se sestavit vlastní tajnou řeč a dorozumět se s ní.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, MŠ.
****

ŘEMESLNÉ PROGRAMY

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Nabízíme dva typy programu

1.    Ukázkový řemeslný program (kovářství, sklářství, řezbářství, kamenictví)
Řemeslný program je koncipován pro jednu třídu (do 30 dětí). Budou vždy nabízeny konkrétní dny a řemesla (1 – 2 dny v měsíci). Žáci budou rozděleni na dvě skupiny max. po 15 žácích. Postupně se vystřídají na praktické i teoretické části programu. Program je přizpůsoben věku žáků, jsou pro ně připraveny interaktivní pomůcky i pracovní listy, v praktické části dětem a žákům předvedou odborníci práci s daným materiálem. Je zde prostor na praktickou zkoušku práce s profesionálními nástroji.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

2.    Součást „MUZEJNÍCH PŮLDENNÍCH BALÍČKŮ“ 
Tento program se skládá ze dvou vámi zvolených programů. Řemeslného nebo výtvarného – V muzejních dílnách se žáci setkávají se skutečným  řemeslníkem a výtvarníkem v jedné osobě, kterému kladou otázky, poznávají nástroje a řemeslnou práci na vlastní kůži. Čekají na ně též záludné otázky v pracovních listech i hravé úkoly, ale především výroba zvoleného předmětu, který si žáci odnášejí domů. Program je věnován vždy jednomu řemeslu (kovářství, sklářství, kamenictví a řezbářství). Druhým programem může být některý historický program, nebo program připravený k aktuálním nebo stálým výstavám. Žáci tedy v muzeu stráví celé dopoledne.

Doporučený čas: 8:00 – 12:00
Cena: 50Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

****

V případě, že Vás nabídka Muzea a galerie ve Svitavách zaujala, kontaktujte nás na adrese:
lektor@muzeum.svitavy.cz
Kontaktní osoba: Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo 734 809 565

PEXESO
PEXESO
Tajemná zahrada Pavla Čecha
Tajemná zahrada Pavla Čecha
Tajemná zahrada Pavla Čecha
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2018