CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Železnicí údolím Svitavy

Výstava k 170. výročí železnice Brno – Česká Třebová


V letošním roce slaví města a obce podél trati z Brna do České Třebové velké výročí – o její historii se mnohé dozvíte v článcích mého kolegy. Opravdu podrobně se s ní však můžete seznámit právě na výstavě v našem muzeu. Najdete zde historii budování trati, její vývoj v jednotlivých obdobích, provoz lokomotiv parních, motorových i elektrických, historii a současnost jednotlivých úseků i tunelů na této trati. Opravdu rozsáhlá textová a fotografická část výstavy je doplněna řadou trojrozměrných předmětů, cedulí, dokumentů a také zdařilých modelů starých parních lokomotiv.

Výstava je věnována nejen fandům železnice, ale i rodinám s dětmi.  Čekají na ně desítky modelů vláčků, herny, ale hlavně funkční kolejiště - vyrobené místními železničními modeláři, další zapůjčené od Letohradského železničního klubu až po velké luxusní ovládané počítačem.

Realizace celé výstavy byla velmi náročná a výstava by nikdy nemohla vzniknout bez pomoci celé řady organizací a dobrovolníků.  A tak patří velké poděkování všem, kteří e na výstavě podíleli. Část exponátů mapující nádražní budovy na trati zapůjčil do Svitav Národní památkový ústav v Ostravě.  Autorem výstavy je Pavel Stejskal z České Třebové, který jezdil téměř dva měsíce ze své práce na druhou „šichtu“ k nám do muzea. Bez jeho odborných znalostí – výběru fotografií, přípravě textů, zápůjček i kontaktů, bychom se neobešli. Právě díky němu věřím, že výstava zaujme nejen laickou, ale i odbornou veřejnost.

KOLEJIŠTĚ MILANA MEISLA
Největší atrakcí výstavy v muzeu bude určitě funkční velké kolejiště Milana Meisla ze Svitav ovládané počítačem. Vzhledem ke složitosti jeho fungování bude v provozu pouze v určité termíny. Jízdní řád kolejiště je na titulní staně webu n sekci Novinky.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020