CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Svitavy včera a dnes

18. 2. – 26. 3. 2006

Výstava fotografií mapující vývoj a proměny města v průběhu posledních sta let. K vidění byla řada snímků dosud nepublikovaných a soubor snímků mapujících rekonstrukci náměstí před dvanácti lety.

Autorem většiny fotografií byl svitavský fotograf Josef Čermák. Narodil se v Rozhraní, ale už od roku 1946 dokumentuje na fotografiích Svitavy. Budovy, stavby, různé akce, zajímavé lidi. Mnohé z těchto fotografií se dostaly do zahraničí, kde Josef Čermák sklízí nemalé úspěchy na mezinárodních fotografických soutěžích a přehlídkách. Je autorem fotografií v publikaci „Svitavy včera a dnes“, kterou vydalo muzeum v roce 2002.

Výstava navázala na tu, která se v muzeu konala před osmi lety. Od té doby jsme ovšem získali řadu nových zajímavých historických fotografií, mnohé se změnilo i v průběhu těch pár let a tak další procházka po historii i současnosti našeho města byla určitě přínosná. O zájmu svědčí to, že ji v průběhu jednoho měsíce navštívilo téměř dva tisíce lidí.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021