CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Svět rybníků

Živý sumec i rak, lejta nebo požerák to vše je Svět rybníků v muzeu
Svitavy – Pětadvacet druhů živých ryb, obojživelníci i rostliny, které charakterizují biotopy rybníků na Svitavsku, budou od zítra k vidění v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. A nejen to. Na návštěvníky čeká také exkurze do historie rybníkářství v Čechách a na Moravě. Nechybí ani trojrozměrné makety zařízení rybníků. Návštěvníci se seznámí s jednotlivými funkcemi rybníků a jejich významem v krajině.
Nevíte, co je lejta, vatka nebo požerák? Chcete vidět živého sumce či raka? Pak neváhejte a zamiřte do expozice nazvané Svět rybníků do svitavského muzea. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 21. dubna v 17 hodin.
„Městské muzeum a galerie ve Svitavách pokračuje v započaté tradici, která prostřednictvím výstav a ve spolupráci s odborníky v dané oblasti mapuje přírodu okolí Svitav. A tak po výstavě věnované dřevu a stromům v roce 2009 a ptactvu našeho regionu v loňském roce se letos návštěvníci mohou seznámit s problematikou rybníků. Vždyť rybníky ke Svitavám i jejich okolí historicky patřily a patří dodnes,“ sdělila ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová.
Expozice je zaměřena na rybníky Svitavska, jejich vznik, historii a život v nich probíhající. Expozice bude obsahovat rostliny a živočichy, které se v uvedených lokalitách vyskytují. Historii vzniku rybníků doplňují ukázky rybářského vybavení používaného v minulosti a v současnosti.
Součástí výstavy, která bude v muzeu instalována více než tři měsíce, budou odborné přednášky a především naučný program pro školní mládež, vědomostní soutěže a kvízy.
Výstavu Městské muzeum a galerie ve Svitavách připravilo ve spolupráci se základní organizací Českého svazu ochránců přírody Třebovka a Záchrannou stanicí volně žijících zvířat Vendolí. Exponáty, mezi něž patří preparované ryby, historické i současné rybářské nářadí, makety hrází a výpustí, ale i živé ryby v akváriích zapůjčily Rybářství Litomyšl, s.r.o., Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství v Hluboké nad Vltavou, Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech a Střední škola rybářská a vodohospodářská škola v Třeboni.
Záštitu nad výstavou převzal radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí,
zemědělství a venkov Václav Kroutil.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021