CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2010


Město Svitavy spolu s Městským muzeem a galerií ve Svitavách vyhlašují
pracovní setkání sochařů, jejichž oblíbeným materiálem je dřevoŘezbářský memoriál Aloise Petruse 2010
1. ročník
Řezbářský plenér vybraných sochařů a řezbářů ve Svitavách

Alois Petrus byl řezbář, který žil v letech 1945 - 68 ve Svitavách. Ve 30. letech dvacátého století proslul jako autor bohatě zdobeného vyřezávaného nábytku a loutkových divadel, které se vyvážely do celého světa. Po roce 1945 již vyřezával především menší solitéry – stolní soupravy, kazety, tabla apod.1.Termín a délka konání: 7 dnů, 23. – 29. srpna 2010
V pondělí v 9 hodin příjezd, ubytování a začátek plenéru, v sobotu v 17 hodin večer slavnostní předání soch starostovi Svitav.

2. Místo konání: Prostor pro volnočasové aktivity na Svitavském stadionu.

3. Smysl a záměr:
Svitavy jsou moderní město ve kterém se daří sportu a kultuře. V poslední letech zaznamenaly velký vývoj, krom jiného se opravují historické památky a sochy. Ke kultuře života ve městě patří také kulturní prostředí, tedy i umělecká díla, která jsou součástí městských ploch.
Areál stadionu se mění na volnočasové, sportovní a oddychové centrum pro širokou veřejnost. Záměrem tohoto výtvarného setkání je také dát prostor sochařům různých generací i uměleckých názorů, umožnit jim pracovat na rozměrnějších výtvarných artefaktech v oblíbeném materiálu a zároveň vytvořit přívětivé prostředí k vedení uměleckého dialogu při práci. Výsledek v podobě soch v exteriéru vytvoří příjemné prostředí všem návštěvníkům tohoto nového areálu.

4. Obsahové, tématické zaměření:
Obsahové zaměření řezbářského plenéru je orientováno především k místu, ve kterém probíhá. Vzhledem k jeho umístění ve sportovním areálu jsme se rozhodli pro téma POHYB (spíše abstraktního pojetí). Materiál: připraveny jsou zbytky kmenů „na stojato“ ve výšce 2 – 3 m (především topolů) různého průměru o výšce 2,5 – 3m. jako doplněk budou k dispozici i pokácené kusy dřeva.

5. večerní koncerty
Od úterý do soboty vždy v 19 hodin se budou po celý týden konat v místě plenéru koncerty různých žánrů, připraveno bude občerstvení.
24. srpna KADERUS BLUES Moravská Třebová
25. srpna BIG BAND Svitavy
26. srpna MAKADAM Ústí nad Orlicí
27. srpna QUANTI MINORIS Brno
28. srpna NADORAZ Hradec Králové

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020